Årsrapport

Danmarks 3R-Center skal ifølge forretningsordenen udarbejde og udsende en årsrapport med oplysninger om udviklingen på 3R-området i Danmark og relevante oplysninger om den internationale udvikling på området.

Forord til årsrapporten 2015

Danmarks 3R-Center har haft et udbytterigt 2015. Vi har skabt et forum for samarbejde og diskussion af de
3R’er, hvilket bl.a. kunne ses af voresyderst vellykkede symposium 10. – 11. november 2015. Symposiet indeholdtindlæg fra både internationale samarbejdspartnere, forskningsverdenen og EU-kommissionen.

Vi har introduceret en ny og forbedret hjemmeside, hvor man kan skabe sig et godt overblik over 3R-verdenen. Vi er desuden begyndt at udsende nyhedsbreve – eksempelvis i forbindelse med uddeling af forskningsmidler og symposiets afholdelse.

3R-centeret har i 2015 igangsat tre nye 3R-forskningsprojekter, som du kan læse mere om i denne årsrapport. Tilsvarende har vi fulgt op på de fire projekter, som vi støttede i 2014 – alle projekter, som har potentiale til at optimere forsøgsdyrsområdet indenfor deres respektive forskningsområde.

I 2015 fik vi desuden udarbejdet et undervisningsmateriale om forsøgsdyr til brug på de gymnasiale uddannelser. Materialet er frit tilgængeligt på hjemmesiden, hvor man også finder lærervejledninger mv. Vi håber, at dette materialevil blive flittigt brugt.

Vi har igangsat et projekt, hvor de seneste 10 års data omkring brugen af forsøgsdyr i Danmark analyseres for bedre at kunne overvåge, hvordan forbruget af forsøgsdyr i Danmark udvikler sig set i forhold til forskningsaktiviteten.

Vi har også igangsat en større spørgeskemaundersøgelse vedr. kendskabet til de 3R’er blandt forsøgsdyrsbrugere i Danmark, idet en øget viden på dette område kan give os en ide om, hvordan vi bedst muligt introducerer 3R-tankerne hos forsøgsudøvere.

Danmarks 3R-Center har stadigvæk fokus på at samarbejde med internationale3R-organisationer, hvorfor vi i 2015 bl.a. mødtes i EU-regi med udenlandske 3R-centre for at øge vores viden om hinandens indsatsområder.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen og sekretariatet for et stort engagement.

Sidst men ikke mindst vil jeg takke Dyrenes Beskyttelse, LEO Pharma, Lundbeck, Novo Nordisk og Miljø- og Fødevareministeriet for deres støtte til Danmarks 3R-Center, som gør det muligt at skabe et ledende miljø inden for formidling og anvendelse af de 3R’er til gavn for både forskning og forsøgsdyr.

Christine Nellemann, bestyrelsesformand i Danmarks 3R-Center

Du kan downloade Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2015 her.

Forord til Årsrapporten 2014

Danmarks 3R-Center har haft et udbytterigt første år, der lover godt i forhold til fremadrettet at sætte større fokus på forsøgsdyrsvelfærd og alternativer til forsøgsdyr.

Vi har i vores første leveår koncentreret vores arbejde om at skabe et fundament for vores fremtidige arbejde i Danmark, men vi har også skabt grobund for et vidtrækkende samarbejde med en lang række internationale 3R-organisationer, hvorfor vi allerede i vores første år har skabt stor opmærksomhed omkring Danmarks 3R-Center.

Denne årsrapport vil i overensstemmelse med forretningsordenen for Danmarks 3R-Center give et indtryk af 3R-området i både national og international henseende, ligesom den vil give et indblik i det arbejde, som bestyrelsen og sekretariatet har udført i 2014. Fordi vi er et nystartet center, vil vi præsentere ophavsmændene til de 3 R’er, W.M.S. Russell og R.L. Burch, idet Danmarks 3R-Centers arbejde i høj grad hviler på deres ideer. Vi har været så heldige, at få David Morton og Michaell Balls til at supplere dette afsnit med en mere personlig beretning, idet de havde et indgående kendskab til de to herrer.

Christine Nellemann, bestyrelsesformand i Danmarks 3R-Center

Søg på 3rcenter.dk