3R Research Foundation (Schweiz)

The 3R Research Foundation søger, i lighed med Danmarks 3R-Center, at fremme alternativer til dyreforsøg ved at støtte forskningsprojekter med forskningsmidler, ligesom organisationen søger at implementere og fremme de 3R'er generelt.

Forskning i metoder, som ikke involverer levende dyr, har spillet et vigtig rolle i arbejdet på at erstatte (replacement) dyr med alternativer. Organisationen forsøger også at forbedre eksisterende dyreforsøg (reduction/refinement).

Siden organisationens start i 1987 har i omegnen af 140 forskningsprojekter blevet tildelt støtte af the 3R Research Foundation. Projekterne, som har modtaget støtte, har ydet et væsentligt bidrag til at reducere antallet af forsøg med levende dyr i Schweiz.

The 3R Research Foundation uddeler ca. 500.000 schweizerfranc (CHF) årligt  til 3R-forskningsprojekter.

Søg på 3rcenter.dk