Danmarks 3R-CenterDanmarks 3R-Center

NC3Rs (England)

The National Centre for the Replacement, Refinement and Reduction of Animals in Research (NCR3) støtter og rådgiver om forskningsprojekter og fokuserer på formidlingsaspektet til både forsøgsdyrsbrugere og borgere om alle de 3R´er. NC3R etablerer en række projekter, der skal bidrage til at få ny viden gjort brugbar og flyttet ud i laboratorier og forsøgsdyrsstalde i hele verden.

NC3R's vision 2015-2025

Danmarks 3R-Centers sekretariat besøgte i 2014 NC3R i London, hvilket bekræftede sekretariatet i, at NC3R er en helt afgørende aktør i 3R-verdenen og dermed en afgørende samarbejdspartner for Danmarks 3R-Center.

I 2014 fremlagde NC3R dets visioner for de næste ti år (Our Vision 2015-2025), hvori de har formuleret fem indsatsområder:

  1. Practice in the biosciences
  2. Procedures on animals
  3. People in the biosciences
  4. Places where animal research is carried out
  5. Policy related to animal research.
1. Practice in the biosciences

Førstnævnte er meget overordnet og kan opfattes som værende en paraply for de resterende. Indsatsområdet forklares således med, at man vil følge det biovidenskabelige område nøje, hvorved man kan foregribe, forstå og reagere på ændringer inden for det videnskabelige landskab. NC3R’s vision (2025) tilknyttet dette indsatsområde er, at forskning og investeringer i England, ikke fører til hverken en forøgelse af antallet eller belastningen af forsøgsdyr.

2. Procedures on animals

Andet indsatsområde handler om, at der inden for dyreforsøgsområdet skabes en forståelse for, hvilke konsekvenser forsøgsprocedurer har på både dyrenes velfærd og den videnskabelige kvalitet. Visionen er, at der i 2025 rutinemæssigt anvendes standarter, hvorfra dyrenes trivsel/mistrivsel kan aflæses, hvormed forsøgsdyrsbrugere objektivt kan vurdere den reelle belastning, dyret oplever.

3. People in the biosciences

Tredje område går ud på, at støtte individer inden for det biovidenskabelige område for at accelerere forbedringer. Visionen (2025) er, at alle videnskabsfolk forstår fordelene ved de 3R’er i forhold til deres egen forskning, ligesom at de er forpligtede til at udbrede de 3R’er.

4. Places where animal research is carried out

Fjerde indsatsområde tager sit udgangspunkt i de virksomheder/organisationer, hvor dyreforsøgene foregår, idet de 3R’er ønskes indlejret på stederne. Visionen (2025) er, at alle disse virksomheder har nogle rammer, som støtter brugen af de 3R’er, som medfører fordele for både dyr og forskere.

5. Policy related to animal research.

Femte punkt omhandler politik relateret til dyreforsøg. Visionen (2015) er, at forskere, forskningsinstitutioner og de enkelte landes regulatoriske myndigheder samarbejder for at udbrede de 3R’er.

NC3R

Gibbs Building
215 Euston Road
London
NW1 2BE

Tel: 020 7611 2233
Fax: 020 7611 2260
enquiries(at)nc3rs.org.uk

Danmarks 3R-Center

Søg på 3rcenter.dk