Danmarks 3R-CenterDanmarks 3R-Center

Norecopa

For at opnå dette har Norecopa (Norwegian consensus platform for replacement, reduction and refinement of animal experiments) overordnede mål er at fremme brugen af de 3R'er i Norge) en aktivitetsplan, som opdateres årligt, ligesom organisationen har følgende delmål:

1. At bidrage til øget kendskab til:

  • erstatning af dyreforsøg med alternativer (replacement)
  • reduktion af antallet af dyr, som benyttes i dyreforsøg (reduction)
  • optimering af dyreforsøg for at reducere lidelser, samt øge dyrenes velfærd og forsøgsdyrenes nytteværdi (refinement)


2. At fungere som et kompetencecenter for at tilstræbe konsensus mellem de fire interessenter:

  • staten
  • forskning og undervisning
  • industrien
  • dyrevelfærdsorganer

3. At sprede information via aktuelle medier, møder og lignende

4. At vedligeholde egen database om de 3R'er og gøre den tilgængelig for alle

Danmarks 3R-Center har været så heldige, at der fra begyndelsen har eksisteret en tæt forbindelse til norske Norecopa. Adrian Smith, som er sekretær for Norecopa, er ligeledes bestyrelsesmedlem i Danmarks 3R-Center. Norecopa´s fokus ligger også på formidling og forskningsstøtte, men her arbejder man også med 3R-databaser, som Danmarks 3R-Center bestemt kan lade sig inspirere af.

Norecopa

Norwegian Veterinary Institute
P.O.Box 750 Sentrum
N-0106 Oslo, Norway

Besøgsadresse:
Ullevålsveien 68
0454 Oslo

Tel: +47 41 22 09 49
Fax: +47 23 21 60 01
post(at)norecopa.no

Danmarks 3R-Center

Søg på 3rcenter.dk