Danmarks 3R-CenterDanmarks 3R-Center

The Danish 3R-Center – status (Christine Nellemann, Danmarks 3R-Center) (beskrivelse på dansk)

Christine Nellemann gav en statusopdatering på 3R-centerets arbejde dets første fem leveår, hvor hun gjorde rede for de mange tiltag, der fra centerets side er gjort i arbejdet på at fremme de 3R’er i Danmark. Christine bemærkede, at idet årets symposium var det femte i rækken, var anledningen god til at gøre status.

Christines oplæg tog sit udgangspunkt i de fire arbejdsområder, hvorunder centeret typisk koncentrerer dets aktiviteter om:

  • Indsamle og formidle information

Hjemmesiden er selvfølgelig helt central i arbejdet på at udbrede kendskabet til forsøgsdyr og de 3R’er – ikke blot til forsøgsdyrs- og alternativverdenen, men også til befolkningen generelt. 3R-centeret prioriterer begge målgrupper højt og Christine kunne fortælle, at hjemmesidens besøgstal har været konstant stigende i dens levetid.

Årsrapporten er en anden central del af formidlingsarbejdet i Danmarks 3R-Center. Denne er hovedsageligt tiltænkt folk med en professionel interesse i forsøgsdyr og de 3R’er. Årsrapporten giver ikke blot en status på Danmarks 3R-Centers arbejde, men leverer også spalteplads til eksterne folk fra forsøgsdyrs- og alternativverdenen, som kan fortælle om deres arbejde med de 3R’er. Årsrapporten udkommer i en trykt udgave på dansk, som udsendes til 3R-centerets interessenter og uddeles ved diverse 3R-arrangementer, samt i en digital udgave (pdf) på engelsk, som lægges på 3R-centerets hjemmeside.

Christine fortalte desuden om 3R-centerets undervisningsmateriale om forsøgsdyr og de 3R’er, som er udviklet til henholdsvis grundskolens ældste klasser (8.-10. klasse) og til undervisningen i biologi/biotek på gymnasiet. Hun fortalte, at undervisningsmaterialet for gymnasiet vil blive promoveret ved flere såkaldte læringsfestivaler i løbet af 2019.

  • Initiere og støtte forskning

Christine kunne fortælle, at Danmarks 3RCenter, på vegne af Miljø- og Fødevareministeren, hvert år uddeler op til 1,5 millioner til støtte af 3R-forskning. I centerets levetid har 3R-centeret støttet 16 projekter inden for både Replacement, Reduction og Refinement (se alle projekterne på 3R-centerets hjemmeside).

Dertil har Danmarks 3R-Center initieret to 3R-undersøgelser (The Danish 3R survey: knowledge, attitudes and experiences with the 3Rs among researchers involved in animal experiments in Denmark og Replacement in animal research – a qualitative study of barriers and opportunities) for at opnå et større kendskab til udbredelsen af de 3R’er i Danmark og dermed opnå viden om, hvilke initiativer 3R-centeret yderligere kan igangsætte for at forøge udbredelsen endnu mere.

  • Afholde et årlig internationalt symposium

Christine fortalte, at årets symposium havde deltagerrekord. I de seneste år har 3R-centeret forsøgt at gøre en indsats for at opnå flere udenlandske deltagere, hvilket også er begyndt at bære frugt med flere end 30 udenlandske deltagere ved dette års symposium. Christine bemærkede, at det kontinuerligt stigende deltagerantal – og de i øvrigt positive tilbagemeldinger fra symposiets deltagere – tydeligt indikerede symposiets relevans.

  • Internationalt samarbejde

Danmarks 3R-Center har altid vægtet det internationale samarbejde højt, hvorfor repræsentanter fra centeret ofte deltager ved diverse internationale konferencer, symposier, netværksmøder osv. Christine fortalte, at bestyrelsesmedlemmer hyppigt benyttes som oplægsholdere ved sådanne arrangementer, og sekretariatet deltager ofte med posters, ligesom både bestyrelse og sekretariat arbejder på at skabe kontakter til mulige samarbejdspartnere eller potentielle oplægsholdere til vores eget symposium.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev, så du eksempelvis ikke misser vores årlige symposium.

Danmarks 3R-Center

Søg på 3rcenter.dk