Danmarks 3R-CenterDanmarks 3R-Center

Unconscious bias in scientific research (Stuart Ritchie, Social, Genetic & Developmental Psychiatry Centre, King’s College London) (beskrivelse på dansk)

Stuart Ritchies oplæg tog i lighed med Joe Garners oplæg sit udgangspunkt i ”reproducerbarhedskrisen”. Stuart præsenterede en lang række af biases, som (ubevidst) kan snige sig ind i alle trin i en forskningsproces og dermed forringe eller ødelægge resultaterne, ligesom de kan umuliggøre en eftergørelse af undersøgelsen (du kan finde listen over biases i Stuart Ritchies’ præsentation her).

Stuart Ritchie fremlagde i forlængelse heraf en række eksempler på aktuelle initiativer fra den nyligt opståede bevægelse Open Science, som skal komme problemerne med biases til livs.
Det skal bl.a. foregå vha. datadeling og pre-registrering af studier, ligesom den ansvarlige forsker tilskyndes til at følge en række retningslinjer i forbindelse med sin forskning – alt sammen for at øge studiets tilgængelighed og gennemsigtighed, så studierne netop kan efterprøves.

Du kan finde Stuarts slides her: Unconscious bias in scientific research

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev, så du eksempelvis ikke misser vores årlige symposium.

Danmarks 3R-Center

Søg på 3rcenter.dk