Danmarks 3R-CenterDanmarks 3R-Center

Animatch – an innovative web-based platform to share organs and tissues (Annemarie Lang, Charité Universitätsmedizin Berlin) (beskrivelse på dansk)

Med udgangspunkt i EU-direktivet (2010/63/ EU), hvori der står følgende anmodning: Member States shall facilitate, where appropriate, the establishment of programs for the sharing of organs and tissues of animals killed, fortalte Annemarie Lang om AniMatch, som er en webbaseret tjeneste, som giver forskere mulighed for at etablere forbindelse til andre forskere med det formål at dele organer og væv.

Annemarie fortalte, at antallet af dyr, som benyttes til videnskabelige formål, er steget ganske dramatisk de seneste mange år. Ikke alle disse dyr indgår i egentlige dyreforsøg. Nogle dyr benyttes således udelukkende af forskeren med henblik på at indsamle væv og organer til anvendelse i cellekulturstudier eller in vitro modeller (dyr, som aflives med henblik på at udtage organer/væv, defineres ikke som værende forsøgsdyr).

Andre dyr benyttes i undervisning. I de fleste tilfælde benytter forskeren måske blot et enkelt eller to organer og bortskaffer derefter resten af dyret. Annemarie kunne fortælle, at AniMatch netop var blevet etableret for at afhjælpe dette spild.

Der er ganske vægtige grunde til, at en vævsdelingstjeneste giver mening – det værende sig af både etiske og økonomiske årsager eller en kombination heraf. Deling af væv kan således skåne et antal dyr for aflivning, ligesom der er økonomiske fordele i at modtage væv fra en vævsdelingstjeneste frem for at købe levende dyr.

Vævsdelingstjenesten har desuden potentiale til at blive en betydelig ressourcebank for væv og organer, hvorved forskeren kan få et stort antal af det nødvendige materiale til sin forskning, ligesom tjenesten i princippet kan give adgang til materiale fra sjældne arter.

Afslutningsvis opfordrede Annemarie interesserede til at prøve AniMatch-demomodellen, som du kan finde her.

Du kan finde Annemaries slides her: AniMatch - an innovative web-based platform to share organs and tissues

Deling af væv og organer

Danmarks 3R-Center har med udgangspunkt i Annemarie Langs oplæg samlet nogle links til en række vævsdelingstjenester.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev, så du eksempelvis ikke misser vores årlige symposium.

Danmarks 3R-Center

Søg på 3rcenter.dk