Danmarks 3R-CenterDanmarks 3R-Center

Mouse handling made easy – reducing anxiety in mice and their handlers (Jane Hurst, University of Liverpool) (beskrivelse på dansk)

Jane Hurst fra universitetet i Liverpool gav et spændende oplæg om håndtering af forsøgsmus. Idet musen er det hyppigst anvendte forsøgsdyr, sammenholdt med at Janes præsenterede metoder til håndtering af mus er nemme at implementere på en dyrefacilitet, syntes oplægget meget relevant for mange.

Jane Hurst fortalte, at hendes forskningsgruppe har påvist, at den ellers hyppigt anvendte håndteringsmetode, hvor musene samles op i halen, påvirker dyret negativt, hvorfor metoden resulterer i stress og angst hos musene, som derfor kan påvirke forsøg negativt.

Forskningsgruppen har derfor udviklet en række forbedrede, simple håndteringsmetoder, hvor man fx samler musen op ved hjælp af en såkaldt tunnel (fx et lille plastikrør) eller ved at bruge den åbne hånd. I oplægget præsenterede Jane Hurst flere forskellige datasæt bag de forfinede (Refinement) metoder, der alle argumenterede for, at dette er fremtidens håndtering af mus, ligesom hun gav nogle tips til, hvordan man kan introducere metoderne på en dyrefacilitet.

NB. Du kan finde yderligere information om håndtering af mus på NC3Rs hjemmeside.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev, så du eksempelvis ikke misser vores årlige symposium.

Danmarks 3R-Center

Søg på 3rcenter.dk