Danmarks 3R-CenterDanmarks 3R-Center

Handling and training for less stressed laboratory rodents (Camilla Bengtsson, RISE Research Institutes of Sweden) (beskrivelse på dansk)

Der var nok mange blandt publikum, som dårligt kunne tro deres egne øjne, da Camilla Bengtsson i forbindelse med hendes oplæg viste to film, som viste, hvordan man på RISE vha. træning havde skabt en helt særlig samarbejdsrelation personale og forsøgsdyr (mus og rotter) imellem.

Arbejdet er noget nær det perfekte eksempel på både Refinement og en veludviklet omsorgskultur (Culture of Care), hvor man allerede fra dag 1, hvor man modtager dyrene, påbegynder arbejdet med at skabe fortrolighed til facilitetens personale og træne dem til at indgå i forsøg, som eksempelvis inkluderer oral gavage og blodprøvetagning.

Resultatet er ganske forbløffende, hvorfor alle forsøgsdyrsbrugere opfordres til at se de to film fra RISE, hvor det er tydeligt, at både mus og rotter deltager i forsøg med en høj grad af frivillighed.
Det kræver selvfølgelig ressourcer i form af arbejdstid at træne dyrene på denne facon, men idet dyrevelfærd og valide forskningsresultater går hånd i hånd, er tiden bestemt givet godt ud – også at etiske grunde i øvrigt.

Film: Mice at RISE og Rats at RISE

RISE har produceret to fantastisk kortfilm om håndtering og træning af henholdsvis mus og rotter:

Danmarks 3R-Center

Søg på 3rcenter.dk