Danmarks 3R-CenterDanmarks 3R-Center

Sex bias in pre-clinical research (Natasha Karp, Astra Zeneca) (beskrivelse på dansk)

Natasha Karp problematiserede – i lighed med Helene Richter i øvrigt - de standardiserede prækliniske forsøg – i dette tilfælde i kønsmæssig henseende ved ikke i tilstrækkelig grad at tage hensyn til kønsmæssige forskelligheder, hvorved resultaterne ikke i tilstrækkelig grad kan overføres til de kliniske forsøg, ligesom kønsaspektet i øvrigt er endnu en faktor at forholde sig til i forbindelse med forsøg på reproducere et forsøg.

På den baggrund er det bemærkelsesværdige tal, som Natasha præsenterede i sit oplæg. Natasha kunne således fortælle, at køn ikke specificeres i rapporteringen af in vivo studier inden for den prækliniske forskning, ligesom hele 80 % af studierne inden for samme område bliver foretaget udelukkende ved anvendelse af gnavere af hankøn. Hertil kunne Natasha oven i købet fremvise data, som viste, at hele 80 % af de lægemidler, som var blevet trukket tilbage på det amerikanske marked i perioden 1997-2000, udgjorde en større helbredsrisiko for kvinder end for mænd, hvilket synes at indikere et alvorligt problem mht. den for ensidige anvendelse af handyr.

Denne uheldige konsekvens af fravalget af hundyr i forskningen har ført til en større opmærksomhed herom, så køn forhåbentlig fremadrettet bliver en biologisk variabel alle studier, hvor køn kan have relevans. Her kan det være relevant at nævne, at et øget forbrug af hundyr ikke fører til anvendelsen af flere dyr generelt, idet den enkelte forsker blot skal udskifte halvdelen af de dyr, som denne sædvanligvis anvender (handyr), med hundyr.

Du kan finde Natashas slides her: Sex bias in pre-clinical research

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev, så du eksempelvis ikke misser vores årlige symposium.

Danmarks 3R-Center

Søg på 3rcenter.dk