Danmarks 3R-CenterDanmarks 3R-Center

The Danish 3R-Center - our tasks 2019 (Christine Nellemann, Danmarks 3R-Center) (beskrivelse på dansk)

Bestyrelsesformand i Danmarks 3R-Center, Christine Nellemann, indledte sit oplæg med den glædelige konstatering, at årets symposium havde deltagerrekord med hele 230 tilmeldte, ligesom hun udtrykte sin glæde over, at 3R-symposiet gennem årene har udviklet sig til et vigtigt arrangement for vidensdeling og networking.

Christine udtrykte også sin tilfredshed med, at Danmarks 3R-Center var lykkedes med at skabe et symposium med høj faglig standard, hvilket lod sig se af de store forskningsmæssige kapaciteter, der gennem tiden havde holdt oplæg på symposiet, hvoraf en tredjedel havde været internationale oplægsholdere.

Herefter præsenterede Christine Nellemann symposiets gæster for det arbejde, som Danmarks 3R-Center havde bedrevet i løbet af 2019. Christine fortalte først om de faste opgaver, som årsrapport, hjemmeside, uddeling af forskningsmidler og konferencedeltagelse samt opgaver af mere enkeltstående karakter – det værende sig arbejdet på at etablere et samarbejde europæiske 3R-centre imellem, arbejdet på at samle relevante 3R-ressourcer til anvendelse i landets dyrevelfærdsorganer, afholdelse af Videnskabsbar og deltagelse i diverse promoveringsarrangementer for 3R-centerets undervisningsmateriale om forsøgsdyr og alternativer.

Christine afsluttede sit oplæg med en opfordring til symposiets deltagere til også at deltage i næste års symposium, som afholdes den 12.-13. november 2020.

Du ka finde Christines slides her: The Danish 3R-Center - Our tasks in 2019

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev, så du eksempelvis ikke misser vores årlige symposium.

Danmarks 3R-Center

Søg på 3rcenter.dk