Danmarks 3R-CenterDanmarks 3R-Center

Never replicate a successful experiment – facing the reproducibility crisis in the life sciences (Helene Richter, University of Münster) (beskrivelse på dansk)

Helene Richters oplæg omhandlede den såkaldte reproducerbarhedskrise, der beskriver det faktum, at meget forskning er enten svær eller direkte umulig at eftergøre, hvilket derfor kan så tvivl om forskningens kvalitet og resultater. Idet der, trods alt, også leveres vigtige forskningsresultater vha. dyremodeller kan en sådan problematik også influere negativt på den gode forskning – eksempelvis kan anvendelsen af dyremodeller miste sin opbakning i befolkningen, hvis sådanne problematikker skygger for de positive forskningsresultater.

Årsagerne til reproducerbarhedskrisen tilskrives sædvanligvis videnskabelig inkonsekvens (dårlig videnskab), metodiske og statistiske faldgrupper mv. For nyligt har en yderligere potentiel kilde til dårlig reproducerbarhed set dagens lys – nemlig bestræbelsen på standardisering af dyreforsøgene, som ellers har været at betragte, som en nødvendighed.

Reduceres variationerne i et specifikt dyreforsøg, kan standardiseringen begrænse resultaternes relevans til identiske eksperimentelle forhold. Dermed negligeres individuelle træk, hvilket resulterer i statistisk signifikante resultater, som risikerer at være irrelevante i biologisk henseende, ligesom resultaterne ikke kan efterprøves/reproduceres under bare lidt anderledes eksperimentelle forhold.

Modsætningen til standardisering er systematisk heterogenisering og er blevet foreslået, som en mulig løsning til at øge repræsentativiteten i en given undersøgelsespopulation, hvorved resultaternes eksterne relevans øges og samtidig forbedrer muligheden for at eftergøre forsøget.

En anden vigtig pointe i Helene Richters oplæg i forhold til styrke forskningen omhandlede præregistrering af forsøgsdyrsstudier, som formentlig har potentiale til at blotlægge dårlig videnskab. Begrebet går i al sin enkelthed ud på, at forskeren inden et studie påbegyndes offentliggør studiets formål og metode, hvorved biases – eksempelvis i forhold til publicering – og manipulering af data kan forhindres.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev, så du eksempelvis ikke misser vores årlige symposium.

Danmarks 3R-Center

Søg på 3rcenter.dk