Danmarks 3R-CenterDanmarks 3R-Center

3R funding of research activities 2014-2019 in Denmark by the Danish 3R-Center (Lisbeth E. Knudsen, Danmarks 3R-Center) (beskrivelse på dansk)

Lisbeth E. Knudsen, som er bestyrelsesmedlem i Danmarks 3R-Center, holdt et oplæg, der tog sit udgangspunkt i en undersøgelse, hun havde foretaget af de forskningsansøgninger, som siden 3R-centerets etablering var blevet indsendt for at opnå forskningsstøtte.

Lisbeth kunne fortælle, at der i perioden 2014-2019 var indsendt 117 ansøgninger om forskningsstøtte, hvoraf 19 var blevet tildelt støtte af Danmarks 3R-Center. Lisbeth var i undersøgelsen særlig interesseret i at vide, hvad der skete med de projekter, som ikke modtog støtte fra Danmarks 3R-Center, hvorfor Lisbeth vha. Pub Med undersøgte, hvorvidt disse projekter alligevel var endt op i en publikation. Lisbeth havde fundet ud af, at flere end ti projekter fra de første to år (2014 og 2015) alligevel var endt op i en publikation, hvilket, ifølge Lisbeth, kunne indikere en øget opmærksomhed på de 3R’er generelt og ikke blot hos 3R-centrene.

Lisbeth havde ligeledes bidt mærke i, at andelen af ansøgninger med fokus på Refinement var øget i løbet af årene, hvilket måske afspejler både Danmarks 3R-Centers fokus på alle de 3R’er og de seneste års internationale 3R-udvikling, som har bevæget sig fra et hovedfokus på Replacement til et øget fokus på også Reduction og Refinement.

Du kan finde Lisbeths slides her: 3R funding of research activities 2014-2019 in Denmark by the Danish 3R-Center

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev, så du eksempelvis ikke misser vores årlige symposium.

Danmarks 3R-Center

Søg på 3rcenter.dk