Danmarks 3R-CenterDanmarks 3R-Center

The 3Rs and the credibility of science: are they linked? (Malcolm Macleod, The University of Edinburgh) (beskrivelse på dansk)

Malcolm Macleod holdt et spændende – nogle ville måske kalde det provokerende – oplæg, hvori han stillede spørgsmålstegn ved, hvorvidt efterlevelse af de 3R’er nødvendigvis er et forsøgsdyrsmæssigt og forsøgsresultatmæssigt gode. Malcolm påpegede således, at det ofte påstås, at efterlevelse af de 3R’er fører til bedre videnskab, hvortil han stillede det retoriske spørgsmål, om ikke en ukritisk bestræbelse herpå faktisk kan føre til dårligere videnskab? Om eksempelvis en higen efter at anvende så få dyr, som muligt (Reduction), kan resultere i, at der anvendes for få dyr, hvorved forsøgsdyrs liv går til spilde, idet forsøgsresultaterne grundet det for lave antal dyr bliver ubrugelige?

På denne baggrund stillede Malcolm et andet retorisk spørgsmål – nemlig om det i virkeligheden er bedre videnskab, som kan forbedre forsøgsdyrsanvendelsens etiske position? Malcolms pointe var, at det er god videnskab, som skal underlægges de 3R’er for at indsatsen giver mening, hvorfor Malcolms oplæg kan ses som en opfordring til i første omgang at sætte videnskaben i højsædet. I den forbindelse påpegede han, at de fleste studier ikke beskrives med den detaljerigdom, som er nødvendig, for at studierne kan eftergøres.

Her fremhævede Malcolm, at ikke kun den enkelte forsker har en vigtig rolle at spille heri, men også de videnskabelige tidsskrifter, som ligeledes må forpligte sig til forbedrende tiltag. Når man tillader at benytte dyr til forsøg, så er det alfa og omega for forskningsverdenen, at man også kan fremvise succesfulde forskningsmæssige landvindinger over for offentligheden, hvormed forsøgsdyrsanvendelsen kan forsvares og dermed opnå en styrket etisk position.

Hvis en sådan videnskabelig optimeret forsøgsdyrsanvendelse samtidig tager de 3R’er til sig, vil det alt andet lige komme både videnskaben og forsøgsdyrene til gode.

Du kan finde Malcolms slides her: The 3Rs and the credibility of science: are they linked?

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev, så du eksempelvis ikke misser vores årlige symposium.

Danmarks 3R-Center

Søg på 3rcenter.dk