Danmarks 3R-CenterDanmarks 3R-Center

The 9 to 5 rodent – time for change? (Penny Hawkins, RSPCA) (beskrivelse på dansk)

Penny Hawkins problematiserede, at forsøgsdyrsanvendelsen – i dette tilfælde af mus og rotter – i alt for høj grad foregår på personalets præmisser, når det kommer til døgnrytme. Det er der selvfølgelig en helt naturlig forklaring på, idet personalet anvender dyrene i løbet af en typisk arbejdsdag, men det kan være et problem i forhold til nataktive dyr (mus og rotter), som typisk ville være inaktive i dette tidsrum. Idet mus og rotter udgør størstedelen af forsøgsdyrene er det relevant at kigge nærmere på disse forhold.

Penny Hawkins fortalte, at både dagstidspunktet og laboratoriets kunstige lys kan have en signifikant effekt på både gnavernes opførsel og fysiologi, hvilket kan være behæftet med dyrevelfærdsmæssige og videnskabelige problemer. Man kan således forestille sig, at i udførelsen af eksempelvis adfærdstests i en for dyrene inaktiv periode kan resultere i ringere resultater grundet et kognitivt underskud, motivationsmangel i forhold til at skulle løse testen eller fysiologiske reaktioner på den stress frembragt af at blive forstyrret i en hvileperiode.

I givet fald må det give anledning til ikke blot etiske bekymringer, idet resultaterne kan være blevet negativt påvirkede, hvormed resultaterne kan være ubrugelige, men også til dyrevelfærdsmæssige bekymringer, hvis dyrene oplever forsøgene, som mere stressfulde, end hvis de var blevet udført i løbet af dyrenes naturligt aktive periode.

Penny kunne fortælle, at effekten af at anvende dyrene i for dem en aktiv periode stadigvæk ikke er tilstrækkelig afdækket, men at det også i dette tilfælde giver god mening at følge forsigtighedsprincippet og forsøge at minimere sådanne faktorer, der kan influere negativt på forsøgsresultater og dyrevelfærd (se evt. artiklen The 9 to 5 Rodent – Time for Change? Scientific and animal welfare implications of circadian and light effects on laboratory mice and rats (Journal of Neuroscience Methods)).

Du kan finde Pennys slides her: The 9 to 5 rodent – Time for change?

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev, så du eksempelvis ikke misser vores årlige symposium.

Danmarks 3R-Center

Søg på 3rcenter.dk