Danmarks 3R-CenterDanmarks 3R-Center

How to improve scientific validity and animal welfare: guidelines for animal research (Adrian Smith, Norecopa) (beskrivelse på dansk)

Adrian Smith, som er bestyrelsesmedlem i Danmarks 3R-Center, holdt et oplæg, som tog sit udgangspunkt i den mangeårige diskussion om, hvorvidt anvendelsen af dyr til forsøg kan forsvares – en diskussion, som i dag, i højere grad end tidligere, også involverer forskerne selv, som stiller spørgsmål ved dyreforsøgenes gyldighed, reproducerbarhed og oversættelighed (translatability).

I arbejdet på at sikre både gennemskuelighed i forskningen og sikre en høj kvalitet af samme er der gennem tiden udarbejdet efterhånden et hav af guidelines til at afrapportere dyreforsøg, men indtil videre uden den umiddelbart store effekt – også selvom relevante tidsskrifter støtter op (endorsement) om flere af disse.

Adrian mente ikke, at der var tvivl om, at den nuværende debat om reproducerbarhedskrisen er frugtbar i forhold til at stille spørgsmålstegn til den vanlige praksis og samtidig bane vejen for en videnskabelig tilgang, som hviler på et mere oplyst, grundigt og kvalitets-kontrolleret fundament, ligesom diskussionen forhåbentlig kan bidrage til en større forståelse af, at rigtigt mange faktorer kan influere på gyldigheden af resultater opnået vha. dyreforsøg og på dyrenes velfærd. Denne forståelse er, ifølge Adrian, også essentiel i forhold til ”harm-benefit-vurderinger”.

Debatten vedr. reproducerbarhedskrisen synes, ifølge Adrian, i høj grad at dreje sig om de matematiske aspekter af eksperimentelle designs og statistisk analyser, men utilfredsstillende resultater kan også udspringe af utilstrækkelige forhold hos forsøgsdyrene. Ordentlige forsøgsdyrsforhold – både i forhold til opstaldning og eksperimentelle procedurer – kræver først og fremmest et nært samarbejde mellem forskeren og det dyretekniske personale, som varetager pasningen og forsøgsprocedurerne.

Med ovenfornævnte forhold til grund har Adrian Smith m.fl. (Eddie Clutton, Elliot Lilley, Kristine Hansen & Trond Brattelid) udarbejdet retningslinier for, hvordan dyreforsøg bør planlægges. Retningslinierne hedder PREPARE (Planning Research and Experimental Procedures on Animals: Recommendations for Excellence) og kan findes på Norecopas hjemmeside og Danmarks 3R-Center opfordrer bestemt til at følge disse i forbindelse med planlægning af dyreforsøg.

Du kan finde Adrians slides her: How to improve scientific validity and animal welfare: guidelines for animal research

PREPARE-guidelines

Norecopa har lavet en tre-minutters film om PREPARE, som Danmarks 3R-Center kan anbefale.

Du kan finde PREPARE filmen her.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev, så du eksempelvis ikke misser vores årlige symposium.

Danmarks 3R-Center

Søg på 3rcenter.dk