BurgerSearch

Hvad bruges forsøgsdyr til?

Nedenfor kan du se, hvilke dyr der benyttes i Danmark og med hvilke formål dyrene anvendes. Det præcise antal kendes, idet dyreforsøg ikke må udføres uden en tilladelse fra Dyreforsøgstilsynet.

Dyrearter, antal og forsøgsformål (Danmark 2017)

Hvad bruges forsøgsdyr til?

Dyreart

Grundforskning

Translationel eller anvendt forskning

Forskriftsmæssig anvendelse og rutineproduktion

Beskyttelse af miljøet af hensyn til menneskers eller dyrs sundhed eller velfærd

Artsbevarelse

Højere uddannelse eller erhvervsuddannelse med henblik på tilegnelse, vedligeholdelse eller forbedring af faglige kvalifikationer

Retsmedicinske undersøgelser

Bevarelse af kolonier af eksisterende genetisk ændrede dyr, der ikke anvendes i andre forsøg

Mus

63.656

87.466

11.451

0

0

1.920

0

29

Rotter

11.527

24.001

1.813

0

0

1.157

0

0

Marsvin

242

338

2.359

0

0

8

0

0

Hamstere (Syrisk)

0

279

3

0

0

0

0

0

Andre gnavere

3

0

0

0

0

0

0

0

Kaniner

57

1.862

187

326

0

11

0

0

Katte

0

0

0

0

0

0

0

0

Hunde

118

52

39

0

0

5

0

0

Ildere

4

0

0

0

0

0

0

0

Andre rovdyr

580

455

0

0

0

0

0

0

Heste, æsler & krydsninger

46

57

0

4

0

12

0

0

Grise

2.371

1.551

867

0

0

1.184

16

0

Geder

0

1

0

0

0

0

0

0

Får

36

15

0

6

0

9

0

0

Kvæg

995

580

0

2.042

0

77

0

0

Andre pattedyr

28

0

0

0

0

0

0

0

Fjerkræ

0

466

0

0

0

0

0

0

Andre fugle

43

0

0

329

36

0

0

0

Reptiler

257

32

0

0

0

0

0

0

Rana

4

0

0

0

0

0

0

0

Xenopus

75

0

210

0

0

0

0

0

Andre padder

47

0

0

0

0

0

0

0

Zebrafisk

400

0

1.187

0

0

0

0

0

Andre fisk

3.517

4.440

1.800

168

5.601

80

0

0

Cephalopoder

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

84.006

121.595

19.916

2.875

5.637

4.463

16

29

Dyrearter, antal og forsøgsformål (Danmark 2016)

Hvad bruges forsøgsdyr til?

Dyreart

Grundforskning

Translationel eller anvendt forskning

Forskriftsmæssig anvendelse og rutineproduktion

Beskyttelse af miljøet af hensyn til menneskers eller dyrs sundhed eller velfærd

Artsbevarelse

Højere uddannelse eller erhvervsuddannelse med henblik på tilegnelse, vedligeholdelse eller forbedring af faglige kvalifikationer

Retsmedicinske undersøgelser

Bevarelse af kolonier af eksisterende genetisk ændrede dyr, der ikke anvendes i andre forsøg

Mus

60.503

79.736

12.336

591

0

2.125

0

0

Rotter

11.374

32.181

1.651

14

0

1.462

0

0

Marsvin

153

577

2.326

0

0

0

0

0

Hamstere (Syrisk)

0

52

80

0

0

20

0

0

Andre gnavere

4

0

0

0

0

0

0

0

Kaniner

70

1.933

112

196

0

14

0

0

Katte

18

0

0

0

0

0

0

0

Hunde

25

102

136

0

0

3

0

0

Ildere

0

2

0

0

0

0

0

0

Andre rovdyr

387

192

0

0

0

0

0

0

Heste, æsler & krydsninger

22

270

0

2

0

25

0

0

Grise

3.306

2.770

361

0

0

1.493

40

0

Geder

0

6

0

0

0

0

0

0

Får

24

0

0

2

0

11

0

0

Kvæg

232

128

2

1.650

0

98

0

0

Andre pattedyr

55

0

0

0

0

0

0

0

Fjerkræ

122

1.558

0

0

0

52

0

0

Andre fugle

36

0

0

337

0

0

0

0

Reptiler

262

0

0

0

0

0

0

0

Xenopus

56

0

0

0

0

0

0

0

Andre padder

30

0

0

0

0

0

0

0

Zebrafisk

250

0

3.058

0

0

0

0

0

Andre fisk

26.883

18.663

1.470

0

1.491

84

0

0

Cephalopoder

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

103.812

138.170

21.532

2.792

1.491

5.387

40

0

Dyrearter, antal og forsøgsformål (2015)

Hvad bruges forsøgsdyr til?

Basic Research

Translational and applied research

Regulatory use and Routine production

Protection of the natural environment in the interests of the health or welfare of human beings or animals

Preservation of species

Higher education or training for the acquisition, maintenance or improvement of vocational skills

Forensic enquiries

Maintenance of colonies of established genetically altered animals, not used in other procedures

Mus

62.081

78.054

13.120

5

0

2.430

0

3

Rotter

11.599

31.522

3.810

0

0

1.701

0

0

Marsvin

235

390

1.982

0

0

36

0

0

Hamstere (syrisk)

0

160

12

0

0

0

0

0

Gerbiler

0

0

0

0

0

0

0

0

Andre gnavere

14

72

0

0

0

0

0

0

Kaniner

8

1.306

114

232

0

8

0

0

Katte

59

0

0

0

0

0

0

0

Hunde

24

84

32

0

0

34

0

0

Fritter

0

0

0

0

0

0

0

0

Andre rovdyr

480

392

0

0

14

0

0

0

Heste, æsler og krydsninger

16

87

0

1

0

16

0

0

Grise

5.722

2.348

604

193

0

1.712

0

0

Geder

0

11

0

0

0

0

0

0

Får

22

15

0

4

0

6

0

0

Kvæg

45

413

2

3

0

92

0

0

Andre pattedyr

38

0

0

0

0

0

0

0

Høns

81

582

0

1.724

0

20

0

0

Andre fugle

34

26

0

378

0

0

0

0

Reptiler

265

0

0

0

0

0

0

Rana

0

0

0

0

0

0

0

0

Xenopus

64

0

0

0

0

0

0

Andre padder

26

0

0

0

0

0

0

0

Zebrafisk

300

0

2.230

0

0

0

0

0

Andre fisk

7.831

7.977

1.050

120

244

96

0

0

Cephalopoder

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

88.944

123.439

22.956

2.660

258

6.151

0

3

Close

Søg på 3rcenter.dk