Hvad bruges forsøgsdyr til?

Nedenfor kan du se, hvilke dyr der benyttes i Danmark og med hvilke formål dyrene anvendes. Det præcise antal kendes, idet dyreforsøg ikke må udføres uden en tilladelse fra Dyreforsøgstilsynet.

Dyrearter, antal og forsøgsformål (Danmark 2016)

60.503

79.736

12.336

591

0

2.125

0

0

11.374

32.181

1.651

14

0

1.462

0

0

Marsvin

153

577

2.326

0

0

0

0

0

Hamstere (Syrisk)

0

52

80

0

0

20

0

0

Andre gnavere

4

0

0

0

0

0

0

0

Kaniner

70

1.933

112

196

0

14

0

0

Katte

18

0

0

0

0

0

0

0

Hunde

25

102

136

0

0

3

0

0

Ildere

0

2

0

0

0

0

0

0

Andre rovdyr

387

192

0

0

0

0

0

0

Heste, æsler & krydsninger

22

270

0

2

0

25

0

0

3.306

2.770

361

0

0

1.493

40

0

Geder

0

6

0

0

0

0

0

0

Får

24

0

0

2

0

11

0

0

Kvæg

232

128

2

1.650

0

98

0

0

Andre pattedyr

55

0

0

0

0

0

0

0

Fjerkræ

122

1.558

0

0

0

52

0

0

Andre fugle

36

0

0

337

0

0

0

0

Reptiler

262

0

0

0

0

0

0

0

Xenopus

56

0

0

0

0

0

0

0

Andre padder

30

0

0

0

0

0

0

0

250

0

3.058

0

0

0

0

0

Andre fisk

26.883

18.663

1.470

0

1.491

84

0

0

Cephalopoder

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

103.812

138.170

21.532

2.792

1.491

5.387

40

0

Dyrearter, antal og forsøgsformål (2015)

Basic Research

Translational and applied research

Regulatory use and Routine production

Protection of the natural environment in the interests of the health or welfare of human beings or animals

Preservation of species

Higher education or training for the acquisition, maintenance or improvement of vocational skills

Forensic enquiries

Maintenance of colonies of established genetically altered animals, not used in other procedures

62.081

78.054

13.120

5

0

2.430

0

3

11.599

31.522

3.810

0

0

1.701

0

0

Marsvin

235

390

1.982

0

0

36

0

0

Hamstere (syrisk)

0

160

12

0

0

0

0

0

Gerbiler

0

0

0

0

0

0

0

0

Andre gnavere

14

72

0

0

0

0

0

0

Kaniner

8

1.306

114

232

0

8

0

0

Katte

59

0

0

0

0

0

0

0

Hunde

24

84

32

0

0

34

0

0

Fritter

0

0

0

0

0

0

0

0

Andre rovdyr

480

392

0

0

14

0

0

0

Heste, æsler og krydsninger

16

87

0

1

0

16

0

0

5.722

2.348

604

193

0

1.712

0

0

Geder

0

11

0

0

0

0

0

0

Får

22

15

0

4

0

6

0

0

Kvæg

45

413

2

3

0

92

0

0

Andre pattedyr

38

0

0

0

0

0

0

0

Høns

81

582

0

1.724

0

20

0

0

Andre fugle

34

26

0

378

0

0

0

0

Reptiler

265

0

0

0

0

0

0

Rana

0

0

0

0

0

0

0

0

Xenopus

64

0

0

0

0

0

0

Andre padder

26

0

0

0

0

0

0

0

300

0

2.230

0

0

0

0

0

Andre fisk

7.831

7.977

1.050

120

244

96

0

0

Cephalopoder

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

88.944

123.439

22.956

2.660

258

6.151

0

3

Søg på 3rcenter.dk