Hvad bruges forsøgsdyr til?

Nedenfor kan du se, hvilke dyr der benyttes i Danmark og med hvilke formål dyrene anvendes. Det præcise antal kendes, idet dyreforsøg ikke må udføres uden en tilladelse fra Dyreforsøgstilsynet (kilde: Dyreforsøgstilsynets Årsberetning 2015).

Dyrearter og forsøgsformål (2015)

Basic Research

Translational and applied research

Regulatory use and Routine production

Protection of the natural environment in the interests of the health or welfare of human beings or animals

Preservation of species

Higher education or training for the acquisition, maintenance or improvement of vocational skills

Forensic enquiries

Maintenance of colonies of established genetically altered animals, not used in other procedures

62.081

78.054

13.120

5

0

2.430

0

3

11.599

31.522

3.810

0

0

1.701

0

0

Marsvin

235

390

1.982

0

0

36

0

0

Hamstere (syrisk)

0

160

12

0

0

0

0

0

Gerbiler

0

0

0

0

0

0

0

0

Andre gnavere

14

72

0

0

0

0

0

0

Kaniner

8

1.306

114

232

0

8

0

0

Katte

59

0

0

0

0

0

0

0

Hunde

24

84

32

0

0

34

0

0

Fritter

0

0

0

0

0

0

0

0

Andre rovdyr

480

392

0

0

14

0

0

0

Heste, æsler og krydsninger

16

87

0

1

0

16

0

0

5.722

2.348

604

193

0

1.712

0

0

Geder

0

11

0

0

0

0

0

0

Får

22

15

0

4

0

6

0

0

Kvæg

45

413

2

3

0

92

0

0

Andre pattedyr

38

0

0

0

0

0

0

0

Høns

81

582

0

1.724

0

20

0

0

Andre fugle

34

26

0

378

0

0

0

0

Reptiler

265

0

0

0

0

0

0

Rana

0

0

0

0

0

0

0

0

Xenopus

64

0

0

0

0

0

0

Andre padder

26

0

0

0

0

0

0

0

300

0

2.230

0

0

0

0

0

Andre fisk

7.831

7.977

1.050

120

244

96

0

0

Cephalopoder

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

88.944

123.439

22.956

2.660

258

6.151

0

3

Søg på 3rcenter.dk