Hvilke dyr bruges som forsøgsdyr?

Langt størstedelen af de forsøgsdyr, som benyttes til dyreforsøg i Danmark, er mus, rotter, grise og fisk. Nedenfor kan du se en komplet liste over, hvilke dyr, som anvendes som forsøgsdyr i Danmark.

Antal forsøgsdyr anvendt i 2016 fordelt på dyrearter (seneste tal)

Dyreart

Antal

Andel (%)

Mus

153.748

57,26

45.951

17,11

Marsvin

3.056

1,14

Hamstere (syrisk)

152

0,06

Andre gnavere

4

0,00

Kaniner

2.304

0,86

Katte

18

0,01

Hunde

175

0,07

Fritter

2

0,00

Andre rovdyr

306

0,11

Heste, æsler og krydsninger

303

0,11

7.758

2,89

Geder

6

0,00

Får

37

0,01

Kvæg

419

0,16

Andre pattedyr

49

0,02

Fjerkræ (hovedsageligt høns)

1.634

0,61

Andre fugle

372

0,14

Reptiler

260

0,10

Xenopus

47

0,02

Andre padder

23

0,01

3.308

1,23

Andre fisk (hovedsagelig regnbueørred og ål)

48.591

18,10

Total

268.523

100

Antal dyr anvendt i 2015 fordelt på dyrearter

Dyreart

Antal

Andel (%)

Mus

153.864

63,67

48.171

19,93

Marsvin

2.643

1,09

Hamstere (syrisk)

172

0,07

Andre gnavere

86

0,04

Kaniner

1.661

0,69

Katte

59

0,02

Hunde

68

0,03

Andre rovdyr

872

0,36

Heste, æsler og krydsninger

109

0,05

10.402

4,30

Geder

11

0,00

Får

44

0,02

Kvæg

514

0,21

Andre pattedyr

35

0,01

Høns

2.335

0,97

Andre fugle

408

0,17

Reptiler

265

0,11

Xenopus

64

0,03

Andre padder

26

0,01

2.530

1,05

Andre fisk

17.318

7,17

Total

241.657

100

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.

Forsøgsdyrsantallet i Danmark 2009 - 2017

Søg på 3rcenter.dk