Danmarks 3R-CenterDanmarks 3R-Center

LEO Pharma

Mange af vores tests og forsøgsmodeller inden for udviklingen af lægemidler til behandling af hudlidelser er delvist erstattet af laboratorietests. For med sikkerhed at kunne vurdere lægemidlers effektivitet, samt opfylde myndighedskravene, er vi dog forsat nødt til at anvende forsøgsdyr i udviklingen af lægemidler.

På LEO Pharma er vores "animal welfare policy" centreret omkring de 3R'er, og vi har initiativer i gang til at begrænse, erstatte og forfine brugen af forsøgsdyr mest muligt. Derfor er en naturlig del af denne politik at støtte det nationale 3R center for at øge ressourcerne inden for de 3R'er.

Danmarks 3R-Center

Søg på 3rcenter.dk