Kunstig hud i en petriskål som alternativ til forsøgsdyr (replacement/reduction)

Mette Elena Skindersø

Ved at etablere et alternativ til dyreforsøg ønsker projektgruppen at halvere antallet af forsøgsmus, der anvendes til at forske i hudinfektioner. Alene i Danmark bruges der mindst 500 forsøgsmus om året alene til hudinfektionsstudier, hvilket for hele EU svarer til omkring 25.000 mus. Det forventes, at kunstig hud dyrket i en petriskål kan bruges til at teste ny medicin mod hudinfektioner forårsaget af f.eks. resistente stafylokokker - herunder MRSA. 

Det undersøges også, om kunstig hud kan erstatte dyreforsøg ved sammenligning af sygdomsfremkaldende egenskaber af forskellige bakteriestammer, for derved at kunne bruge metoden så bredt som muligt.

Den kunstige hud der bruges er baseret på hudceller doneret af mennesker der f. eks. har fået fjernet overskydende hud efter en fedmeoperation.

Projektet vil benytte data fra tidligere forsøg med hudinfektion af mus som sammenlignings-grundlag. Dermed involverer projektet ikke udførelse af nye dyreforsøg.

Udover etiske problemer i forbindelse med at anvende dyreforsøg, er det også meget dyrt og besværligt at lave eksperimenter med dyr. Muligheden for at erstatte i hvert fald en del dyreforsøg med et cellebaseret alternativ vil derfor også gøre det både billigere og nemmere at teste f.eks. nye slags antibakterielle stoffer. Desuden kan den kunstige hud dyrkes ved anvendelse af forholdsvis simpelt laboratorium-udstyr, hvorved også laboratorier der ikke har faciliteter til at foretage dyreforsøg, kan udføre infektions-studier.

Dermed er et sådant alternativ ikke bare godt for dyrevelfærden, men også for samfundet generelt og for forskningen i ny medicin især.

Statusopdatering pr. januar 2017

Der et stort behov for nye antimikrobielle stoffer, der kan anvendes til at bekæmpe hudinfektioner – f.eks. forårsaget af Methicillin Resistente Staphylococcus aureus (MRSA). I denne sammenhæng anvendes ofte en hudinfektionsmodel i mus. Dette projekt vil undersøge om hud dyrket i en petriskål kan anvendes som et
alternativ/supplement til dyremodellen til dels at teste sådanne nye stoffer dels undersøge sygdomsfremkaldende egenskaber af forskellige bakteriestammer. Projektet vil benytte data fra tidligere forsøg med hudinfektion af mus som sammenligningsgrundlag. Dermed involverer projektet ikke udførelse
af nye dyreforsøg.

Den kunstige hud, der anvendes i projektet, er baseret på hudceller doneret af mennesker, der eksempelvis har fået fjernet overskydende hud efter en fedmeoperation. Vi har netop gennemført et ”Proof of Concept”
forsøg, hvor vi har inficeret sår lavet i den kunstige hud med MRSA bakterier og derefter undersøgt antallet af bakterier de efterfølgende dage. Desuden har vi behandlet nogle af hudstykkerne med creme, der indeholder enten fucidin eller mupirocin – begge antimikrobielle stoffer, der anvendes til infektioner på huden.

Data fra dette forsøg viser, at bakterierne i høj grad er i stand til at inficere den kunstige hud, samt at behandlingen nedsætter mængden af bakterier i den kunstige hud effektivt i en grad, der svarer godt til tilsvarende forsøg med hudinfektion i mus.

Forsøget vil nu blive gentaget for at konfirmere data, ligesom andre stammer af Staphylococcus aureus vil blive testet for at undersøge, om deres infektionspotentiale svarer til den allerede anvendte MRSA stamme.

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.

Søg på 3rcenter.dk