Undervisningsmateriale om forsøgsdyr og de 3R'er

Undervisningsmaterialet er tiltænkt de gymnasiale uddannelser i fagene Biologi A og Bioteknologi A, men er i høj grad relevant i tværfaglige forløb.

Undervisningsforløb

Vigtigt: Læs lærervejledningen og følg derefter undervisningsmaterialets trin:

  1. Quiz - første del (send dit navn til info@3rcenter.dk og modtag login til quiz indenfor en arbejdsdag)
    (se spørgsmålene her)
  2. Forsøgsdyr og 3R (film)
  3. 3R – vejen mod færre og mere skånsomme dyreforsøg (baggrundsartikel)
  4. Gruppearbejde med udgangspunkt i ressource-rummet.
  5. Quiz - anden del
    (se spørgsmålene her)


Ekstra:

Ophavsret og kreditering

Ophavsretten til materialet ligger hos Danmarks 3R-Center

Freelancejournalist Aiko Sho Nielsens navn skal fremgå af materialet i forbindelse med enhver offentliggørelse

Søg på 3rcenter.dk