På vej mod bedre behandling af hjernekræft med nye cellebaserede modeller og færre dyreforsøg

Bjarne Winther Kristensen

Antallet af forsøgsdyr der bruges til udvikling af ny kræftmedicin, har de senere år været stærkt stigende. Det gælder også indenfor hjernekræft, hvor kræftceller fra mennesker indsættes direkte i forsøgsdyrenes hjerner. Det er af stor vigtighed i kræftforskningen, at kræftcellerne i de anvendte modeller har samme egenskaber, som kræftceller hos mennesker.

Inden for hjernekræft anses migrerende kræftceller, som spreder sig i hjernen, samt de såkaldte kræftstamceller, som man mener kræftsygdommen opstår fra, som særligt vigtige – idet de er årsagen til, at kræftsygdommen er vanskelig at behandle.

Formålet med projektet er at undersøge, om to nye cellebaserede modeller kan erstatte dyreforsøg. I den ene model sættes kræftceller fra mennesker ind i skiver af hjernevæv fra mus. Det vil blive undersøgt, hvordan kræftcellerne spreder sig og hvordan forekomsten af kræftstamceller ser ud. I den anden model undersøges det, hvordan kræftcellerne spreder sig på en naturtro overflade i et dyrkningsmedium, der bevarer forekomsten af kræftstamceller. Resultaterne af forsøgene vil blive sammenlignet, med resultater fra tidligere udførte forsøg, hvor kræftcellerne er blevet sat ind i hjerner på mus. Der vil således ikke blive udført nye dyreforsøg.

Ud over de etiske problemer der er forbundet med dyreforsøg, vil projektets resultater kunne føre til billigere og hurtigere forsøg med ny kræftmedicin med anvendelse af nye cellebaserede modeller. Projektets resultater vil dermed både kunne gavne dyrevelfærden og kræftforskningen.

Projektstatus pr. januar 2017

De første serier af forsøg med begge modeller har vist, hvordan kræftcellerne hurtigt spreder sig, ligesom de gør i hjernen. Resultaterne viser også, at kræftcellernes stamcelleegenskaber i stor udstrækning bevares, hvilket umiddelbart gør modellernes værdi som forskningsredskaber høj, idet man med modellerne i større grad kan undgå dyreforsøg.

Projektets første sæt af resultater er for nylig publiceret i Journal of Neuro-Oncology (2016, 130(1):53-62) og PLOS ONE (2016, 11(7) e159746). Den næste fase af projektet har fokus på, om de molekylære mekanismer, der styrer kræftcellernes egenskaber, matcher den eksisterende viden om migration af kræftceller. Det vil styrke modellernes anvendelighed yderligere.

Søg på 3rcenter.dk