Nyhedsbrev 13 maj - 3RCenter

Tilmeld dig nu årets symposium

Danmarks 3R-Center har åbnet for tilmeldinger til årets symposium 13.-14. september.

I lighed med sidste år afholder Danmarks 3R-Center et internationalt symposium i København.

Det endelige program offentliggøres snarest, men du kan allerede nu tilmelde dig symposiet.

Årets tema er 3R-succeser og programmet besættes af både nationale og internationale oplægsholdere fra både forskningens verden og dyrevelfærdsorganisationerne.

Danmarks 3R-Center ser frem til, at flere af de 3R-projekter, som vi har støttet vil fremlægge spændende resultater på symposiet.

Programmet indeholder også succeshistorier leveret af ZEBET og EURL-ECVAM, ligesom symposiets deltagere kan opleve bidrag fra både Dyrenes Beskyttelse og engelske Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA).

Resultaterne fra undersøgelsen "The Danish 3R Survey - Knowledge, attitudes and experiences with the 3Rs among researchers involved in animal experiments in Denmark" vil også præsenteres.

Hele programmet offentliggøres snart.

3R-prisen 2016

Du kan stadigvæk nå at indstille en kandidat til Danmarks 3R-Centers 3R-pris 2016, som skal uddeles på symposiet i september. Deadline for indstillinger er 25. maj 2016.