3R-prisen

Danmarks 3R-Center uddeler hvert år en pris til en person eller til en gruppe af personer tilknyttet en virksomhed, et universitet eller noget helt tredje, der arbejder for at fremme 3R i Danmark. Prisen bliver overrakt til vinderen i forbindelse med Danmarks 3R-Centers årlige symposium. Med prisen følger et diplom og 10.000 kr.

Hvem kan indstilles?

Personer eller grupper af personer der har en bred gennemslagskraft indenfor mindst et af de 3R’er. Personen eller gruppen af personer skal være bosat i Danmark og have tilknytning til en dansk virksomhed eller forskningsinstitution.

3R-prisen 2024 – nominér en kollega eller dig selv

Indtil den 23. august kan du gøre opmærksom på dit eget eller en kollegas arbejde på 3R-området ved at indsende en begrundet indstilling til Danmarks 3R-Center.

Vinderen får overrakt prisen i forbindelse med Danmarks 3R-Centers symposium den 4.-5. november 2024.

Indstillingen sendes til info@3rcenter.dk. Bestyrelsen for Danmarks 3R-Center træffer den endelig beslutning om, hvilken kandidat, som skal modtage prisen.

Deadline er den 23. august 2024.

Hall of fame

3R-prisen 2023 - Leif Røge Lund

Leif Røge Lund fra Dyreforsøgstilsynet fik tildelt 3R-prisen 2023 for sit mangeårige virke, som altid har haft forsøgsdyrene og deres velfærd som et omdrejningspunkt – først i forskningsverdenen og de seneste mere end ti år i Dyreforsøgstilsynet. Leif fik overrakt prisen af bestyrelsesformand i Danmarks 3R-Center, Axel Kornerup Hansen, som i den forbindelse begrundede tildelingen af prisen. Axel udtrykte beundring over Leifs altid store fokus på forsøgsdyrenes velfærd, hvor han altid er opmærksom på, at gode velfærdsinitiativer fra én facilitet kan komme andre faciliteter til gode. Leifs store indsigt fra forskningsverdenen kombineret med gode menneskelige egenskaber blev også italesat af Axel, hvilket har bidraget til stor respekt blandt personalet på landets forsøgsdyrsfaciliteter, når de møder Leif i forbindelse med Dyreforsøgstilsynets inspektioner (foto: David Kahr).
Leif Røge Lund fra Dyreforsøgstilsynet fik tildelt 3R-prisen 2023 for sit mangeårige virke, som altid har haft forsøgsdyrene og deres velfærd som et omdrejningspunkt – først i forskningsverdenen og de seneste mere end ti år i Dyreforsøgstilsynet. Leif fik overrakt prisen af bestyrelsesformand i Danmarks 3R-Center, Axel Kornerup Hansen, som i den forbindelse begrundede tildelingen af prisen. Axel udtrykte beundring over Leifs altid store fokus på forsøgsdyrenes velfærd, hvor han altid er opmærksom på, at gode velfærdsinitiativer fra én facilitet kan komme andre faciliteter til gode. Leifs store indsigt fra forskningsverdenen kombineret med gode menneskelige egenskaber blev også italesat af Axel, hvilket har bidraget til stor respekt blandt personalet på landets forsøgsdyrsfaciliteter, når de møder Leif i forbindelse med Dyreforsøgstilsynets inspektioner (foto: David Kahr).

3R-prisen 2022 - Mette Gjerskov

Bestyrelsen valgte at tildele Mette Gjerskov 3R-prisen 2022 på baggrund af den handlekraft, som hun fremviste som fødevareminister i forbindelse med etableringen af Danmarks 3R-Center i 2013. Mette Gjerskov var en stærk fortaler for det ansvar, som både industri, myndigheder og universiteter har for at behandle landets forsøgsdyr så godt som muligt samt arbejde for at minimere antallet af dyr i forsøg – bl.a. ved at arbejde for at udvikle metoder, som kan erstatte brugen af dyr.

I tiden op til etableringen af Danmarks 3R-Center samlede Mette Gjerskov interessenter på området – herunder dyreværnsorganisationer – til en diskussion af, hvad mulighederne og behovet var i forhold til at forbedre forsøgsdyrsområdet. Mette Gjerskov lykkedes med at finde midler til en delvis finansiering af Danmarks 3R-Center og fik etableret rammerne for, at både ministeriet, dyreværnsorganisationer og industri gik sammen om at støtte 3R-centeret økonomisk, hvilket bestemt krævede en visionær minister.

3R-prisen 2021 - Rie Vinggaard

Rie Vinggaard blev årets meget fortjente modtager af Danmarks 3R-Centers 3R-pris. Rie tildeltes prisen for at anerkende hendes store fokus på at anvende forsøgsdyrsfri modeller i sin forskning. Rie Vinggaard blev dermed den ottende modtager af Danmarks 3R-Centers 3R-pris.Rie Vinggaard er professor i molekylær toksikologi ved DTU Fødevareinstituttet, hvor hun i mange år har beskæftiget sig med hormonforstyrrende stoffers indvirkning på ufødte børn. Hun har i den forbindelse – i et samarbejde med matematikere og statistikere - spillet en vigtig rolle i udviklingen af computermodeller, som kan bidrage til forudsigelsen af et stort antal hormonforstyrrende stoffers problematiske effekter og samtidig unødvendiggøre et stort antal forsøgsdyr (foto: Kim Granli).

3R-prisen 2020 - Dorte Bratbo Sørensen

Dorte Bratbo Sørensen fra Københavns Universitet tildeltes Danmarks 3R-Centers 3R-pris 2020. Dorte tildeltes prisen for hendes kolossale engagement på forsøgsdyrsområdet, hvor hun hele tiden arbejder for at optimere forsøgsdyrenes forhold. Dorte Sidder således i Rådet for Dyreforsøg, medlem af et dyrevelfærdsorgan, drivende kraft i center for Anvendt Forsøgsdyrvidenskab (CALAR), formand i CeLAT (Centre for Laboratory Animal Training), ligesom Dortes forskning også tager sit udgangspunkt i forsøgsdyrenes vilkår (foto: Danmarks 3R-Center).

3R-prisen 2019 - Thomas Bertelsen

Thomas Bertelsen har gennem sit mangeårige virke som forsøgsdyrsveterinær - først hos Statens Serum Institut, siden hos Leo Pharma og senest hos Novo Nordisk A/S - bidraget markant til forbedringen af forsøgsdyrs vilkår. Thomas har via sit engagement og sin ildhu præget udviklingen indenfor de 3R'er - ikke kun internt via sine ansættelser, men bestemt også eksternt. De seneste år har Thomas beskæftiget sig med Culture of Care - en betydelig indsats, som er en af de vægtige grunde til, at Danmarks 3R-Center tildelte Thomas Bertelsen årets pris. Det var også thomas, der tog initiativet til etableringen af det globale Culture of Care Netværk, hvorfra vidensdeling foregår til gavn for alle (foto: Kim Granli).

3R-prisen 2018 - Birgitte Kousholt

3R-prisen 2018 blev tildelt dyrlæge Birgitte Kousholt fra Aarhus Universitet. Birgitte tildeltes prisen for hendes store arbejde med at implementere de 3R'er på Aarhus Universitet (Institut for Klinisk Medicin), hvor hun i sin egenskab af formand for dets dyrevelfærdsorgan har spillet en stor rolle i udviklingen af den overordnede 3R-strategi. Birgitte har desuden arbejdet utrætteligt med systematic review - også i international henseende - som skal højne kvaliteten af dyreforsøg. På billedet ses Birgitte Kousholt sammen med Erwin Roggen fra Danmarks 3R-Centers bestyrelse, som overrakte Birgitte prisen. (foto: Kim Granli)

3R-prisen 2017 - Grete Østergaard

Grete Østergaards indsats ved AEM de seneste 14 år har været afgørende for det store arbejde med at optimere velfærden hos de mange dyr, der bliver brugt i forskning ved Københavns universitet. Grete er en person, som aldrig går på kompromis med sine værdier og med sin opgave at tilse at regler efterfølges. Hun kæmper hver dag for, at dyrevelfærd sikres ved refinement af forsøgene så langt det er muligt, hvilket mange forskere ved SUND helt sikkert har fundet ud af gennem årene (foto: Kim Granli).

3R-prisen 2016 - QSAR-teamet på DTU

3R-prisen 2016 tildeltes QSAR-teamet på DTU. Teamet har i mere end 15 år udført en stor indsats for at levere et vægtigt dansk bidrag til området ”computerbaserede forudsigelser af kemikaliers farlighed”. Teamets hovedkræfter er i dag Eva Bay Wedebye og Nikolai Georgiev Nikolov, hvis indsats er internationalt anerkendt. Indsatsen har haft stor betydning for at reducere anvendelsen af forsøgsdyr ved test af kemikalier og lægemidler, hvilket er en vægtig årsag til, at Damarks 3R-Centers bestyrelse har valgt at tildele QSAR-teamet årets 3R-pris (Foto: Sønderby & Grathwohl)

3R-prisen 2015 - Hanne Gamst-Andersen

Hanne Gamst-Andersen modtog 3R-prisen 2015. Hanne har siden midten af 1990’erne har været kendt som forsøgsdyrenes ambassadør i medicinalvirksomheden Novo Nordisk. Hun har siden begyndelsen og indtil hendes nylige pension været en stærkt medvirkende årsag til, at Novo Nordisk har fået en politik for anvendelse af forsøgsdyr. Prisen blev overrakt af bestyrelsesformanden i 3R-centeret, Christine Nellemann (Foto: Lars Bahl)

3R-prisen 2014 - Ellen Margrethe Vestergaard

Ellen Margrethe Vestergaard fra Sundhedsstyrelsen modtog 3R-prisen i 2014. Hun fik tildelt prisen for en vedholdende 3R-indsats inden for brug og erstatning af forsøgsdyr i forbindelse med godkendelse og overvågning af lægemidler til mennesker og dyr (regulatorisk testning) i dansk såvel som europæisk sammenhæng. Prisen blev overrakt af daværende fødevareminister Dan Jørgensen (Foto: Lars Bahl)
Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.