Nyhedsbrev august II 2018 - 3RCenter

3R-forskningsmidler

Du kan nu ansøge Danmarks 3R-Center om forskningsmidler. Deadline er 12. oktober.

Symposium

Tilmeld dig allerede i dag årets 3R-symposium, så du er sikker på at kunne komme med - sidste års symposium havde deltagelse af det maksimale antal gæster.

Medbring meget gerne en poster, som du også har mulighed for præsentere mundtligt på symposiets første dag.

3R-prisen 2018 - deadline nærmer sig for nomineringer

Alle kan fremsende begrundede indstillinger til Sekretariatet for Danmarks 3R-Center. Indstillingen sendes til info@3rcenter.dk. Bestyrelsen for Danmarks 3R-Center træffer den endelig beslutning om, hvilken nomineret kandidat, som skal modtage prisen.

Deadline for 2018 indstillinger er 28. august