3RCenter3RCenter

Forskningsmidler

3R-Centeret varetager uddelingen af 1,5 millioner kr. årligt som forskningsmidler inden for et eller flere af de 3R'er.

Der vil blive lagt vægt på projekternes:

  • Kvalitet
  • Gennemførlighed
  • Relevans

Hvem kan indsende ansøgning om støttemidler?

  • Personer med en forskningsmæssig tilknytning til enten en organisation, institution eller virksomhed i Danmark.
  • Der kan søges op til 500.000 kr.
  • Personer, som tidligere har søgt forskningsmidler, er meget velkomne til at søge igen.

NB. Ansøgningsrunden om forskningsmidler til 2021 er lukket. Ansøgningsrunden for forskningsmidler til 2022 åbnes i løbet af sommeren/efteråret 2021.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig 3R-centerets nyhedsbrev, så du ikke misser en deadline i forbindelse med forskningsmidler.

3RCenter

Søg på 3rcenter.dk