Danmarks 3R-CenterDanmarks 3R-Center

Forskningsmidler

3R-Centeret varetager uddelingen af 1,5 millioner kr. årligt som forskningsmidler inden for et eller flere af de 3R'er.

Der vil blive lagt vægt på projekternes:

  • Kvalitet
  • Gennemførlighed
  • Relevans

Hvem kan indsende ansøgning om støttemidler?

  • Personer med en forskningsmæssig tilknytning til enten en organisation, institution eller virksomhed i Danmark.
  • Der kan søges op til 500.000 kr.
  • Personer, som tidligere har søgt forskningsmidler, er meget velkomne til at søge igen.

Dokumenter

Bemærk

  • De indkomne ansøgninger bliver behandlet af Danmarks 3R-Center den 5. december 2023.
  • Ansøgere vil få svar på deres ansøgning primo 2024.
Nyhedsbrev

Tilmeld dig 3R-centerets nyhedsbrev, så du ikke misser en deadline i forbindelse med forskningsmidler.

Danmarks 3R-Center

Søg på 3rcenter.dk