Nyhedsbrev december 2016 - Dansk

Danmarks 3R-Center fortsætter

Blandt samarbejdspartnerne har der været så stor tilfredshed med arbejdet, at man har valgt at fortsætte støtten til centeret, ligesom endnu en samarbejdspartner har meldt sig på banen.

Danmarks 3R-Center kan således glæde sig over, at Miljø- og Fødevareministeriet i samarbejde med Dyrenes Beskyttelse, LEO Pharma, Lundbeck og Novo Nordisk har valgt at forlænge deres støtte frem til 2020. Hertil har Dyreværnsorganisationernes Samarbejdsorganisation (DOSO) også valgt at støtte op om centeret.

Vi glæder os til at fortsætte arbejdet i forsøgsdyrenes tegn i de næste tre år.

Forskningsmidler

Idet interessenterne bag Danmark 3R-Center har besluttet at fortsætte deres støtte til centeret de kommende tre år, kan 3R-centeret i begyndelsen af 2017 åbne op for ansøgningsrunden til forskningsmidler. Vi udsender selvfølgelig et nyhedsbrev, når det sker.

Undervisningsmateriale til 8.-10. klasse

Danmarks 3R-Center har offentliggjort vores nye undervisningsmateriale om forsøgsdyr og de 3R'er til anvendelse i grundskolens ældste klasser. Vi vil i 2017 promovere materialet, så vi kan bidrage til, at flest muligt elever kan få et sandfærdigt billede af dyreforsøg i Danmark.

Sidst, men ikke mindst....

vil vi selvfølgelig ønske jer alle en god jul og et godt nytår.