Undervisningsmateriale om forsøgsdyr og de 3R'er (grundskolen)

Undervisningsmaterialet er tiltænkt biologiundervisningen i grundskolens 8.-10. klasse, men er i høj grad relevant i tværfaglige forløb.

Bestil et gratis klassesæt

Send en mail med navn og adresse til 15@fvst.dk

Skriv "forsøgsdyr - 8.-10. klasse" i emnefeltet

Ophavsret og kreditering

Ophavsretten til undervisningsmaterialet ligger hos Danmarks 3R-Center

Materialet er udarbejdet af Amanda Jespersen på baggrund af Freelancejournalist Aiko Sho Nielsens undervisningsmateriale til gymnasiet. Deres navne skal fremgå af materialet i forbindelse med enhver offentliggørelse