Nyhedsbrev marts 2019 - 3RCenter

Støtte til tre nye 3R-projekter

Danmarks 3R-Center har netop offentliggjort de tre nye 3R-forskningsprojekter, som centeret har valgt at støtte. Det drejer sig om følgende projekter:

- Betydningen af burberigelse ved proteinmetabolismeforsøg (Helle Nygaard Lærke, Aarhus Universitet)
- Genmodificering af mus uden behov for ekstensiv avl (Per Svenningsen, Syddansk Universitet)
- Undersøgelse og analyse af den interne validitet inden for dansk præklinisk forskning (Birgitte Kousholt, Aarhus Universitet)

NB. Næste ansøgningsrunde til forskningsmidler åbnes medio august 2019.

Dyrevelfærdsorganernes Årsmøde afholdes den 9. maj

Temaet for årsmødet er Culture of Care. Der vil være indlæg om, hvad begrebet dækker over i praksis, råd til at fremme en sådan omsorgskultur og meget andet.

Fra kl. 12.30 åbnes mødet op for alle interesserede. På den åbne del af årsmødet vil der i lighed med de seneste år være mulighed for at medbringe og udveksle gode 3R-idéer til årsmødets markedsplads.

NB. Tilmeldingsfrist til både formiddag og eftermiddag er 12. april.

3R-konkurrence for dyreteknisk personale

Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer afholder en konkurrence for dyreteknisk personale, hvor man kan vinde op til 25.000 kr. til at udvikle en 3R-idé. Har du en idé til, hvordan velfærden hos forsøgsdyr kan blive bedre på din facilitet? Vil du gerne afprøve en ny type berigelse, en ny metode eller noget helt tredje?

Frist for deltagelse i konkurrencen er 12. april.