Genmodificering af mus uden behov for ekstensiv avl

Per Svenningsen

Hjerte-kar-sygdomme rammer en stor del af befolkningen og kan skyldes ændringer af gener i nyrer og blodkar. Genmodificerede mus spiller en afgørende rolle for forståelsen af de underliggende sygdomsmekanismer og over de seneste 10 år er brugen af genmodificerede mus steget med 40%. Nye tal har dog vist, at hele 75% af de genmodificerede mus frembragt med konventionelle metoder aldrig indgår direkte i videnskabelige forsøg, men udelukkende bruges til at skabe og vedligeholde de genmodificerede musestammer gennem ekstensiv avl. Der ligger derfor et enormt potentiale til at reducere antallet af forsøgsmus, hvis genmodificerede mus kan skabes med alternative metoder, så den omfattende avl kan undgås.

Genmodificering kan skabes med adeno-associerede vektorer (AAV), som er virus-lignende partikler bestående af genetisk DNA-materiale omringet af en beskyttende proteinkappe. AAV er en sikker og effektiv måde at lave genmodificering i mus, men de nuværende AAV-varianter rammer primært leverceller og kan derfor ikke bruges, hvis man ønsker at ændre gener i nyrer og blodkar.

AAV-varianternes proteinkappe afgør hvilke celler i kroppen, DNA-materialet bliver afleveret til. I dette projekt vil vi benytte et nyligt udviklet system til at danne nye former af AVV-proteinkappen og dermed lave AAV-varianter, der effektivt kan levere gen-materialet til celler i nyrer og blodkar. De nye AVV-varianter vil dermed kunne bruges til at opnå en dybere forståelse af mekanismerne, som ligger til grund for udviklingen af hjerte-kar-sygdom samtidigt med, at brugen af genmodificerede mus reduceres.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.