Nyhedsbrev februar 2020 - 3RCenter

Støttemodtagere til 3R-forskningsmidler 2020

Danmarks 3R-Center modtog 21 ansøgninger om støtte, hvoraf nedenstående tre projekter tilsammen modtog 1,5 millioner kroner:

- Nye metoder til udforskning af samspillet mellem celler, omgivende væv og mekaniske kræfter i karsygdomme (Julián Albarrán Juárez, Aarhus Universitet)

- Introduktion af nye humane ex vivo modeller til undersøgelse af tumorbiologi ved nyrekræft (Kirsten Madsen, Syddansk Universitet)

- Metaanalytiske undersøgelser for at afklare manglerne ved adfærdstests i præklinisk medicin (Otto Kalliokoski, Københavns Universitet)

 

Støtte til 3R initiativ for dyreteknisk personale 2020

Er du dyreteknisk medarbejder, og har du en idé til, hvordan velfærden hos forsøgsdyr kan blive bedre på din facilitet? Så har du chancen for at søge om støtte hos Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer på op til 25.000 kr. til at udvikle din 3R-idé.

Læs mere på Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativers hjemmeside, hvor du også kan finde ansøgningsskemaet. Deadline for ansøgning er 30. marts 2020.

Hjælp til indberetning af forsøgsdyr

Dyreforsøgstilsynet har i samarbejde med Danmarks 3R-Center udarbejdet en vejledning og en poster, som skal gøre indberetningsprocessen nemmere og hurtigere.

- Du kan downloade vejledningen her: ”Sådan indberetter du dine forsøgsdyr til Dyreforsøgstilsynet”.

- Posteren, som kan ophænges i forsøgsdyrsfaciliteten, vil blive udsendt til alle Dyrevelfærdsorganer i løbet af februar 2020. Du kan desuden bestille poster/posters ved at skrive en mail til dyreforsoegstilsynet@fvst.dk.

Miniseminar om antistofproduktion (Frederiksberg)

Dyreforsøgstilsynet afholder miniseminar den 21. april med titlen ”Are there alternatives to antibodies?” og foregår således på engelsk.

Der er et begrænset antal pladser til arrangementet. Tilmelding er derfor nødvendig og foregår efter ”først til mølle”-princippet (husk at oplyse mailadressen på hver enkelt deltager ved tilmelding af flere personer).

Program for miniseminaret ”Are there alternatives to antibodies?”

Deadline for tilmelding er den 14. april. Skriv til dyreforsoegstilsynet@fvst.dk.

Sæt kryds i kalenderen

Dyrevelfærdsorganernes Årsmøde afholdes den 11. juni i København (program offentliggøres i løbet af foråret, hvor der også åbnes op for tilmelding)

Danmarks 3R-Centers internationale symposium afholdes den 12.-13. november i København (program ofentliggøres i løbet af sensommeren, hvor der også åbnes op for tilmelding)