Nye metoder til udforskning af samspillet mellem celler, omgivende væv og mekaniske kræfter i karsygdomme

Julián Albarrán Juárez

Åreforkalkning kan mindske muligheden for at kunne leve et langt og godt liv. Det er i dag den hyppigste dødsårsag i verden. Dyremodeller for sygdommen gør det muligt at udforske de bagvedliggende mekanismer på måder, som ville være umuligt i mennesker, og forskere har gennem de seneste årtier klarlagt mere end 800 måder at hæmme åreforkalkning i mus. Desværre har kun lidt af den viden endnu fundet vej til klinisk behandling af mennesker. Det skyldes muligvis, at åreforkalkningsprocessen i mus er for forskellig fra den i mennesker.

I raske kar er funktionen af celler tæt kontrolleret af det lokale miljø af proteiner, signalmolekyler og mekaniske kræfter. I forbindelse med udviklingen af åreforkalkning og andre sygdomme i pulsårer, reagerer de glatte muskelceller på forandringen i deres omgivelser, og bliver hurtigt-delende og sygdomsfremmende celler. Det samme skift i celletype kan ses, når glatte muskelceller fjernes fra deres normale miljø, og dyrkes i laboratoriet. Hvordan kender cellerne forskel? Klassiske studier har været udført med almindelig celledyrkning, hvor cellerne vokser på hårde plastic-overflader, men de lider af en grundlæggende svaghed: de lokale signaler, som cellerne modtager i kroppen i form af kompositionen af det omkringliggende bindevæv og de mekaniske kræfter, er ikke til stede. Derfor kan glat muskelcellefunktion i karsygdomme i dag bedst studeres i levende dyr.

Vi vil i projektet etablere nye dyrkningsmetoder for humane glatte muskelceller, der genskaber de mekaniske og fysiologiske forhold i pulsårer. Med denne platform vil vi identificere mekanismer gennem hvilke, cellernes omgivelser regulerer deres funktion i raske og syge kar. Det er målet, at forskningen kan erstatte brugen af levende dyr til forskning i glatte muskelceller og føre til nye behandlinger af karsygdomme, der er domineret af vækst af forandrede glatte muskelceller, herunder åreforkalkning.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.