Introduktion af nye humane ex vivo modeller til undersøgelse af tumorbiologi ved nyrekræft

Kirsten Madsen

Nyrekræft er en hyppig sygdom med 400.000 tilfælde årligt på verdensplan. I Danmark diagnosticeres 8-900 nye patienter årligt, og nyrekræft er således den 9. hyppigste kræftform hos både mænd og kvinder. Denne kræfttype er en højrisiko sygdom med en høj dødelighed og en 5-års overlevelse på kun 40%. Patienter, der har sygdom udelukkende lokaliseret til nyren, behandles med kirurgi, hvorimod patienter, hvor sygdommen har spredt sig, tilbydes medicinsk behandling med tyrosin kinasehæmmere (TKI). Denne behandling er associeret med mange bivirkninger, og overlevelsen for denne patientgruppe er kun 1-2 år. Behovet for udvikling af nye behandlingsmuligheder er derfor stort.

Identifikation af nye behandlingstargets og dermed nye medicinske behandlingsmuligheder baseres i dag hovedsageligt på cellelinjer og dyreeksperimentelle studier. Formålet med vores projekt er at etablere og validere nye humane ex vivo modeller, der kan anvendes til undersøgelse af tumorbiologien ved nyrekræft. Vi vil anvende friskt tumorvæv, der indsamles fra nyrer, der fjernes på Odense Universitetshospital, hvorfra en vifte af ex vivo modeller vil blive testet - inklusiv primærkulturer af kræftceller, 3D sfæroider og skivekulturer.

Vi forventer, at validering og implementering af disse nye modeller kan bidrage til at identificere nye behandlingsmuligheder ex vivo, der i højere grad kan overføres til human in vivo tumor biologi, og at antallet af forsøgsdyr, der anvendes inden for dette felt, kan reduceres signifikant.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.