Metaanalytiske undersøgelser for at afklare manglerne ved adfærdstests i præklinisk medicin

Otto Kalliokoski

En af de største udfordringer i moderne medicinsk forskning er mangel på reproducerbare resultater. Resultaterne fra et musestudie udført i et bestemt laboratorium kan se helt forskellige ud, hvis studiet udføres med mus af samme stamme, men i et andet laboratorium. Forklaringen er normalt, at de originale resultater er upålidelige eller blot forkerte. Desværre er kontrol af forskningsresultater af tidligere udførte forsøg meget tidskrævende. I mellemtiden bliver udviklingen af behandlinger og medicin baseret på de originale resultater – behandlinger og medicin, der siden viser sig at være ineffektive. Det har mange samfundsøkonomiske omkostninger i form af mislykkede investeringer og skaber tillige falske håb i sårbare patientgrupper. Ydermere, fører dette også til et unødigt forbrug af forsøgsdyr.

Neurovidenskab er det medicinske felt, der producerer flest forskningsresultater, som ikke kan reproduceres. Dyreforsøg indenfor neurovidenskab er ofte afhængige af adfærdstests. Disse tests kan eksempelvis involvere rotter, der løber gennem labyrinter for at teste hukommelse eller mus, der trykker på en pedal i en kasse for at evaluere motivation. Resultater, der ikke kan reproduceres, kan ofte spores tilbage til disse adfærdstests. Nogle af disse tests er over 50 år gamle, de underliggende teorier er uklare, og de forårsager unødvendig lidelse hos dyrene.

Vi ønsker at lave en ændring, så disse forældede metoder erstattes med nye og bedre alternativer. Målet er at drive denne ændring gennem en omfattende metaanalyse af historiske data. Det er vigtigt at kunne redegøre for, hvordan disse adfærdstests er blevet brugt i årtier uden at måle noget brugbart, hvis vi ønsker at undgå at gentage de samme fejl. Det er ligeledes vigtigt at rapportere alle typer af resultater, og ikke kun de resultater der er i overensstemmelse med forventningerne. Dette vil afhjælpe, at upålidelige metoder kommer til at fremstå som noget nyttige. Vi forventer, at vi ved hjælp af moderne statistiske metoder og utilsløret kommunikation, kan komme frem til budskabet om, at mange af de etablerede adfærdstest burde have været erstattet for længe siden.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.