Nyhedsbrev maj 2016 - 3RCenter

Forskningsmidler 2016

Esben Lunde Larsen og Danmarks 3R-Center uddeler 1,5 millioner til tre forskningsprojekter, som skal styrke forskningen og forbedre forholdene for forsøgsdyr.

3R-prisen 2016

Vi åbner for indstillinger til Danmarks 3R-Centers 3R-pris 2016, som skal uddeles på symposiet i september. Deadline for indstillinger er 25. maj 2016.

Årsrapport 2015

Danmarks 3R-Center har netop offentliggjort og udsendt Årsrapport 2015. Du kan læse den på hjemmesiden, ligesom du kan kontakte sekretariatet på info@3rcenter.dk og bestille et trykt eksemplar.

Årsrapporten er også tilgængelig på engelsk.

Årets 3R-symposium

Danmarks 3R-Center afholder årets symposium i København i dagene 13. - 14. september. Sæt allerede kryds i kalenderen i dag.

Programmet offentliggøres i løbet af maj måned.

Undervisningsmateriale om forsøgsdyr

Danmarks 3R-Center har fået udviklet et undervisningsmateriale om forsøgsdyr og de 3R'er. Materialet er tiltænkt Biologi A og Biotek i gymnasiet, men fungerer også godt i tværfaglige undervisningsforløb.