Danmarks 3R-CenterDanmarks 3R-Center

Årsrapport

Danmarks 3R-Center skal ifølge forretningsordenen udarbejde og udsende en årsrapport med oplysninger om udviklingen på 3R-området i Danmark og relevante oplysninger om den internationale udvikling på området.

Forord til Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2021

Kære alle

2021 startede og sluttede under påvirkning af corona-pandemien, men ind i mellem blev det også året, hvor vi som center kunne vende tilbage til en mere normal hverdag. Det har været en stor glæde for os, at vi som 3R-center kunne afvikle vores videnskabelige symposium, og som nationalt udvalg kunne afvikle det årlige møde for dyrevelfærdsorganerne. Jeg vil gerne sige tak til medicinalfirmaet Lundbeck, der med deres lokaler i Valby skabte en fremragende ramme for dyrevelfærdsorganernes årsmøde. Begge møder var velbesøgte og den efterfølgende evaluering viste da også stor tilfredshed med møderne. Det var en stor glæde for os, at et stigende antal forskere havde valgt at bruge to dage på vores symposium. Ikke alle foredragsholdere havde mulighed for at møde op, så en del foredrag blev leveret online. Det, at vi på denne måde kunne få adgang til en række fremragende indlægsholdere, har åbnet vores øjne for muligheden, at man i fremtiden kan opnå et bedre klimaregnskab for vores møder.

På symposiet uddelte vi, som vi har gjort det i alle årene, 3R-prisen. Den gik i 2021 til professor Rie Vinggaard fra Danmarks Tekniske Universitet. Hun har i mange år forsket i hormonforstyrrende stoffers indvirkning på ufødte børn, og hun har i dette arbejde altid været meget fokuseret på udviklingen af forskningsmetoder, som ikke er baseret på brugen af forsøgsdyr. Hun er en vigtig rollemodel i forhold til at markere sig inden for et vigtigt forskningsområde med en videnskabelig indsats, der langt hen ad vejen er baseret på dyrefri metoder.

I 2021 har vi haft fokus på en række special-områder. Vi har således udarbejdet anbefalinger, der skal mindske brugen af dyr til produktion af antistoffer og til undervisning, og vi har igen i 2021 kigget nærmere på de dyr, der udsættes for den allerhøjeste belastningsgrad.

I løbet af centerets otte år har vi fået opbygget et stærkt internationalt netværk, hvilket naturligvis styrkes af etableringen af 3R-center-lignende organisationer i de omkringliggende lande. Vi har en særdeles konstruktiv dialog med de øvrige europæiske nationale udvalg på jævnlige møder, hvilket egentlig er blevet styrket af, at online-muligheden har øget disse møders frekvens. Vi deltog også i foråret i et velbesøgt nordisk 2-dages 3R-webinar, hvor forskellige nordiske indlægsholdere fortalte om 3R-projekter, ligesom vi sammen med blandt andre det svenske 3R-center og det britiske NC3Rs deltog i planlægningen og afviklingen af en række europæiske webinarer.

2021 skulle egentlig have været det sidste år for den nuværende bestyrelse, der over de sidste otte år har løbet Danmarks 3R-Center i gang siden etableringen i 2013, men som en af mange følger af corona-pandemien har Folketinget ikke haft tid til at vedtage det nye veterinærforlig, der skule forlænge centeret med en ny fireårig periode. De siddende bestyrelsesmedlemmer er derfor blevet spurgt, om de vil fortsætte endnu et år, og det har alle på nær Adrian Smith svaret ja til. Adrian bliver derfor i det kommende år erstattet af Birgitte Kousholt fra Aarhus Universitet. Adrian har med sit store netværk og sin stærke viden fra Norges 3R-platform NORECOPA ydet en stor indsats for centeret, og det vil jeg gerne sige ham tak for. Samtidig vil jeg takke den øvrige bestyrelse for deres engagerede arbejde, i året der gik.

Vi nåede derfor heller ikke at uddele vores forskningsmidler i 2021, da Birgittes udpegning ikke var helt på plads ved bestyrelsesmødet i december, og det vil derfor foregå på et ekstraordinært møde i januar. Vi har dog glædet os over den stigende kvalitet i ansøgningerne, som vi har oplevet siden de første uddelinger for otte år siden. Vi glæder os også over at se de mange publikationer, der kommer ud af de bevilgede projekter.

Jeg vil gerne takke Dyrenes Beskyttelse, DOSO, LEO Pharma, Lundbeck, Novo Nordisk og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri for deres støtte til Danmarks 3R-Center i 2021. På trods af at noget har måttet foregå online, så oplever vi en meget fin dialog med vores interessenter. Der skal også lyde en stor tak til vores meget professionelle og hårdt arbejdende sekretariat, der er den daglige motor i centerets arbejde.
Vi ser nu frem mod 2022, hvor det forhåbentligt bliver muligt at komme ud og møde rigtigt mange af dem, der allerede har en 3R-interesse, og dem som kan få det i fremtiden.

Mange hilsner fra
Axel Kornerup Hansen
Bestyrelsesformand i Danmarks 3R-Center
Formand for Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer.

Årsrapport 2021

Download Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2021

Årsrapport 2020

Download Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Download Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Download Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Download Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Download Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

Danmarks 3R-Centers årsrapport fra 2014
Danmarks 3R-Center

Søg på 3rcenter.dk