Danmarks 3R-CenterDanmarks 3R-Center

Årsrapport

Danmarks 3R-Center skal ifølge forretningsordenen udarbejde og udsende en årsrapport med oplysninger om udviklingen på 3R-området i Danmark og relevante oplysninger om den internationale udvikling på området.

Forord til Danmarks 3R-Centers årsrapport 2020

Kære alle

2020 har på grund af coronaen været et anderledes år for Danmarks 3R-Center, som det vist har været for stort set alle andre også. Et af vores vigtigste formålv er at formidle viden om de 3R’er til den interesserede omverden. Det har vi hidtil gjort med stor succes på vores to store årlige begivenheder, nemlig vores internationale 3R-symposium og dyrevelfærdsorganernes årsmøde. Begge disse arrangementer blev aflyst i 2020 på grund af risikoen for at sprede covid-19. Formidlingen i 2020 har derfor hovedsageligt taget sit udgangspunkt i vores hjemmeside og i forbindelse med en række online-begivenheder.

På trods af symposiets aflysning uddelte vi alligevel årets 3R-pris, som i år tildeltes lektor Dorte Bratbo Sørensen fra Københavns universitet. I bestyrelsen er vi dybt imponeret af hendes tilstedeværelse i et væld af forsøgsdyrsrelaterede fora, hendes aktiviteter med udbredelse af viden om forsøgsdyr og – selvfølgelig – af hendes forskning til gavn for forsøgsdyrene. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til endnu engang at ønske Dorte tillykke med prisen.

En tilbagevendende begivenhed er de årlige udmøntninger af forskningsmidler til 3R-området, hvor vi altid glæder os til at læse de mange ansøgninger. Ansøgningerne viser et engagement for området, og modtagerne af forskningsmidler får mulighed for at præsentere deres forskning på vores symposium og på vores hjemmeside, så endnu flere end ellers bliver opmærksomme på projekterne.

Igen i 2020 blev tre nye forskningsprojekter således bevilget støtte af 3R-centeret. Man kan på vores hjemmeside se en oversigt over samtlige bevilgede projekter siden 3R-centerets etablering i 2013, ligesom man kan få et overblik over de publikationer og den viden, som projekterne udmønter sig i.

Vi har i lighed med de seneste fem år inviteret en ekstern institution til at fortælle om deres arbejde med de 3R’er i vores årsrapport. I år kan I læse om 3Raktiviteterne på Lundbeck.

Jeg vil gerne takke Dyrenes Beskyttelse, DOSO, LEO Pharma, Lundbeck, Novo Nordisk og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri for deres støtte til Danmarks 3R-Center i 2020. Vi oplever en meget fin opbakning fra vores finansielle støtter i løbet af året, hvilket er til stor gavn for centeret.

Jeg vil gerne også benytte lejligheden til endnu engang at takke mine engagerede bestyrelseskollegaer og det dygtige og pligtopfyldende sekretariat for en flot indsats i løbet af 2020. Det har været en fornøjelse at samarbejde med jer.

Afslutningen på 2020 peger selvfølgelig også ind i 2021, hvor vi håber på igen at kunne afholde de åbne arrangementer til gavn for både networking og videndeling. 2021 er også året, hvor fremtiden for Danmarks 3R-Center skal afgøres, da ministeriet og ovennævnte støtter af centeret skal beslutte sig for, om de ønsker også at støtte centeret fremover. Hvis det er tilfældet, skal der nedsættes en ny bestyrelse med virkning fra 1. november 2021. Jeg vil gerne opfordre alle med ekspertise inden for mindst et af de 3R´er om at overveje at deltage i dette interessante og givende arbejde.

Jeg takker selv af som formand med udgangen af 2020 pga. mange andre arbejdsopgaver, men fortsætter i bestyrelsen under professor Axel Kornerup Hansens formandsskab. Vi vil i øvrigt i 2021 udgive et notat om centerets aktiviteter og succeser igennem centerets snart otte års eksistens, som den næste bestyrelse kan vælge at lade sig inspirere af. Det glæder jeg mig til.

Mange hilsener
Christine Nellemann, bestyrelsesformand i Danmarks 3R-Center (2013-2021)

Årsrapport 2020

Download Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Download Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Download Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Download Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Download Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

Danmarks 3R-Centers årsrapport fra 2014
Danmarks 3R-Center

Søg på 3rcenter.dk