Årsrapport

Danmarks 3R-Center skal ifølge forretningsordenen udarbejde og udsende en årsrapport med oplysninger om udviklingen på 3R-området i Danmark og relevante oplysninger om den internationale udvikling på området.

Forord til Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2023

Danmarks 3R-Center har nu eksisteret i 10 år. Efter en del udsættelser grundet regeringsskift og corona-nedlukninger har det – på nær en enkelt udskiftning i den sidste administrative forlængelse – været den samme bestyrelse igennem alle 10 år. Den gamle bestyrelse har gjort et stort arbejde i forhold til at etablere centeret, og mange af de nu forhenværende medlemmer har på hver deres måde medvirket til at få afholdt symposier og arbejdet med projekter, uddelt forskningsmidler, opbygget et internationalt netværk samt sørget for, at de 3R’er er blevet spredt både indenfor forskningsmiljøet i Danmark og blandt interesserede borgere. Det skal de alle have en stor tak for.

Den 1. april 2023 fik Danmarks 3R-Center en ny bestyrelse, som består af tre medlemmer, der alle har været med fra centerets oprettelse i 2013 (Axel Kornerup Hansen, Peter Bollen og Erwin Roggen), én, der har været med i den korte forlængelse af den gamle bestyrelse (Birgitte Kousholt) og tre, som er helt nye i bestyrelsesarbejdet (Lotte Martoft, Cathrine Juel Bundgaard og Terje Svingen). Den nye bestyrelse er påbegyndt arbejdet med stor entusiasme og har ud over fire bestyrelsesmøder – inklusiv en forskningsuddeling – uddelt årets 3R-pris, afholdt et symposium samt afholdt et internt missions- og visionsseminar, hvor arbejdet med at etablere en ny vision og mission for centeret var på dagsordenen. Det langsigtede mål er naturligvis, at forskningen kan løse deres opgaver uden anvendelse af forsøgsdyr, men indtil den dag kommer, skal vi gøre, hvad der står i vores magt for at forbruget reduceres og forsøgsdyrenes forhold til stadighed forbedres. Bestyrelsen vil i den kommende tid forsøge at udarbejde en langsigtet arbejdsplan for hele bestyrelsesperioden med de initiativer, som centeret vil igangsætte de kommende år.

Arbejdet vil i høj grad dreje sig om at sikre centrets økonomi. En af de store bidragsydere er faldet fra, fordi de har outsourcet deres in vivo forskning. Samtidig finder vi, at 10 års uddeling af forskningsmidler viser, at der i Danmark nu er et stærkt og konkurrencedygtigt 3R-miljø, der for de relativt få midler, som de modtager fra os, resulterer i forskningsresultater af høj kvalitet. Afsætning af halvanden million kroner, som er det samlede årlige budget hertil, er ikke en reel dansk satsning på at få forbedret, reduceret og afviklet brugen af forsøgsdyr, hvilket står i skærende kontrast til, hvad man satser på andre områder, som findes vigtige i et land som vores. Det er vores mål, at Danmarks 3R-Center i de kommende år kan bidrage til en fortsat positiv udvikling omkring brugen af dyr til forsøg.

Jeg håber, at mange vil få udbytte af at læse årsrapporten.

Axel Kornerup Hansen, Bestyrelsesformand

Årsrapport 2023

Download Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2023

Årsrapport 2022

Download Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2022

Årsrapport 2021

Download Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2021

Årsrapport 2020

Download Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Download Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Download Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Download Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Download Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Danmarks 3R-Centers Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

Danmarks 3R-Centers årsrapport fra 2014