Undervisningsmateriale om forsøgsdyr og de 3R'er

Undervisningsmaterialet er tiltænkt de gymnasiale uddannelser i fagene Biologi og Bioteknologi, men er i høj grad relevant i tværfaglige forløb.

Bestil et gratis klassesæt

Send en mail med navn og adresse til 15@fvst.dk

Skriv "forsøgsdyr -. gymnasiet" i emnefeltet

Undervisningsmateriale i digital form

Foredrag af forsker eller besøg i forsøgsdyrstald

For gymnasielærere der anvender undervisningsmaterialet, vil Danmarks 3R-Center gerne være behjælpelig med at undersøge muligheden for enten at få en forsker ud i jeres gymnasieklasse eller arrangere et besøg i en forsøgsdyrsstald (skriv til info@3rcenter.dk)

 

Ophavsret og kreditering

Ophavsretten til materialet ligger hos Danmarks 3R-Center

Freelancejournalist Aiko Sho Nielsens navn skal fremgå af materialet i forbindelse med enhver offentliggørelse