Adverse Outcome Pathways

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) har gennem mange år af udviklet værktøjer til at forudsige kemikaliers giftighed. De videnskabelige fremskridt på området er baseret på såkaldte "Adverse Outcome Pathways".

For at undersøge kemikaliers mulige uønskede effekter har man traditionelt set benyttet sig af forsøgsdyr/dyreforsøg. Man har således vha. dyr undersøgt, om et givent kemikalie kunne have skadelige effekter på eksempelvis øjne, hud eller nerver, ligesom kemikaliets mulige reproduktionsskader eller kræftfremkaldende potentiale undersøges.

På verdensplan benyttes mange forsøgsdyr til sådanne test (ikke så mange i Danmark), hvoraf mange er enormt ressourcekrævende - både mht. forsøgsdyrsantal og tidsforbrug. I følge OECD kræves der således hele 5.ooo forsøgsdyr til at teste et kemikalie, ligesom tidsforbruget kan løbe op i flere år med testpriser på imellem 2.000 - 2.000.000 EUR. Idet der findes i omegnen af 100.000 kemikalier på markedet er tests baseret på dyreforsøg ikke ressourcemæssigt mulige, hvorfor kun 10-20% er blevet undersøgt.

De videnskabelige fremskridt baseret på Adverse Outcome Pathways er således ikke blot fremskridt i dyrevelfærdsmæssig henseende, men bestemt også på det økonomiske område. Det kan høre mere om i filmen "OECD work on Adverse Outcome Pathways".

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.

OECD work on Adverse Outcome Pathways (film)