Dyreforsøg

Et dyreforsøg er enhver anvendelse af dyr til videnskabelige eller uddannelsesmæssige formål, der må formodes at være forbundet med smerte, lidelse, angst eller varigt men for dyret svarende til eller stærkere, end hvad indførelse af en nål i overensstemmelse med god veterinær praksis forvolder. Anvendelse af dyr til forsøg må kun foregå efter tilladelse fra Dyreforsøgstilsynet.

De fleste dyreforsøg i Danmark bliver brugt til at udvikle og teste medicin til mennesker. Myndighederne stiller krav til, at medicin er testet på dyr, før det må gives til mennesker, så man så vidt muligt sikrer, at mennesker ikke bliver syge af den nye medicin. Der bliver også lavet dyreforsøg for at udvikle ny medicin til dyr eller for at undervise læger eller dyrlæger i fx kirurgi.

Hvem må udføre forsøg i Danmark?

Det kræver en særlig uddannelse at få lov til at udføre dyreforsøg i Danmark. Hvis man selv skal have en tilladelse til at lave forsøg på dyr, så skal man have en relevant universitetsuddannelse og have bestået et kursus i dyreforsøg. Hvis man vil lave et dyreforsøg, skal man sende en ansøgning til Dyreforsøgstilsynet. Dyreforsøgstilsynet vurderer så, om forsøget er til ”væsentlig gavn”. Altså om dyreforsøget giver så vigtig en viden, at det er rimeligt at udsætte dyrene for forsøget.

Alternativer

Man må ikke undersøge noget ved hjælp af et dyreforsøg, hvis det kan lade sig gøre at undersøge det uden at bruge dyr – fx vha. kunstigt humant væv eller organer eller en computermodel. Man skal altså så vidt muligt erstatte brugen af forsøgsdyr, ligesom man skal reducere antallet af dyr. Man skal også forbedre/forfine sine metoder, så de er så skånsomme som muligt for de dyr, som stadigvæk er nødvendige at bruge.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.