Russell & Burch

William Russell & Rex Burch (Image published courtesy of Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments. www.frame.org.uk)

By David Morton (DM) and Michael Balls (MB)
(David Morton and Michael Balls have both known Russell and Burch personally)

I 1954 påbegyndte Universities Federation for Animal Welfare (UFAW), på initiativ af Charles Hume, en spørgeskemaundersøgelse om dyreforsøg. Forventningen var, at informationen fra denne undersøgelse kunne bidrage til forslag til forbedringer i forbindelse med forsøgsdyrsprocedurer. Til denne opgave ansatte UFAW zoolog William Russell. Ved ansættelsen nævnte Russell, at han ville have behov for en assistent.

UFAW indvilgede i dette forslag og ansatte derefter Rex Burch. Hans primære opgave var at rejse rundt i England for at foretage interviews med forskere, som udførte dyreforsøg. Burch var i øvrigt den første, som anvendte udtrykket alternativer, selv om dette ord ikke blev anvendt i resultatet af deres arbejde (bogen ”The Principles of Humane Experimental Technique”).

Russell skrev et brev til deltagere i undersøgelsen, hvori han introducerede projektet: ”Mr. Burch is on a fact-finding mission, and with the information we hope to be able to suggest improvements in routine methods of research”.

Burch foreslog at ændre ordet ”improvements” og erstatte det med ”some
possible alternatives”. Både Russell og direktøren for UFAW, Charles Hume, mente dog, at dette kunne
afskrække forskere i at deltage i undersøgelsen. Det endte med, at sætningen i invitationen afsluttedes med ”...to produce a review of progress in the development of humane techniques” (1,2), hvilket således var grundstenen, hvorpå arbejdet viderebyggedes.

Det var altså UFAW medfinansieret af det amerikanske Animal Welfare Institute (AWI), som initierede og finansierede projektet, der resulterede i 3R-principperne. Ideen om de 3R opstod på et tidspunkt mellem 1955 og 1957 (3).


Efter publicering af bogen ”The Principles of Humane Experimental Technique” skete der ikke så meget mere med ideen om 3R-principperne, indtil Fund for the Replacement of Animals in Medical Experiments (FRAME) blev stiftet i 1969, som, trods organisationens navn, havde skrevet alle 3R’er ind i formålsparagrafen. Herefter blev 3R-principperne kollektivt omtalt som alternativer.

3R-principperne havde svært med at blive anerkendt, og i 1978 konstateredes det i bogen Alternatives to Animal Experiments af D.H. Smyth, at der indtil nu ikke var fremkommet metoder, der kunne erstatte dyreforsøg, specielt til toksikologiske undersøgelser, og at det derfor var meget usandsynligt, at det ville ske i fremtiden. På den første verdenskongres om alternativer, den 14.-19. november 1993 i Baltimore, nævnte William Russell, at der trods alt var sket en del, og det var vigtigt at fokusere på en positiv tilgang til 3R-principperne (4).

Den første verdenskongres gav anledning til ideen om at arrangere et symposium, hvor både Russell og Burch kunne deltage. Rex Burch kunne ikke længere rejse, hvorfor Michael Balls, direktør for European Centre for the Validation of Alternative Methods (ECVAM), initierede en workshop i Sheringham, Burch’s bopæl, for at bringe Russell og Burch sammen igen for første gang siden 1959. 22 personer deltog. Tilsammen fremlagde de 58 forslag til at styrke alternativer til dyreforsøg (5).

Senere kom der større fokus på 3R-principperne, hvilket bl.a. resulterede i oprettelsen af ZEBET – Centre for Documentation and Evaluation of Alternatives to Animal Experiments i Tyskland (1989) og The National Centre for the Replacement, Refinement and Reduction of Animals in Research (NC3R) i England (2004) og Danmarks 3R-Center i 2013. De nationale 3R-centre hviler alle på Russells og Burchs 3R-principper om replacement (erstatning), reduction (reduktion) og refinement (forfinelse) af dyreforsøg.

Ideerne fra Russell og Burch lever videre i et utal af organisationer, og udviklingen på 3R-området følges nøje – eksempelvis på den seneste og niende verdenskongres om alternativer i Prag i 2014, hvor Danmarks 3R-Center også deltog. Endvidere er principperne i dag indlejret som en del af det EU-direktiv, der danner grundlag for alle medlemsstaternes lovgivning om dyreforsøg.

Rex Burch døde i 1996 70 år gammel, og William Russel døde i 2006 81 år gammel. Begge har efterladt en tankegang, som i høj grad er aktuel (6,7)

1) Balls, M. (2014), Rex Leonard Burch: Humane Scientist and Gentle Man. Altern Lab Anim, 42(5): 57-9.

2) Balls, M. (2009), The origins and early days of the Three Rs concept. Altern Lab Anim, 37(3): 255-65.

3) Russell, W.M.S. (2005): The Three Rs: past, present and future. Animal Welfare, 14(4): 279-286.

4) Russell, W.M. (1995), The W.M.S. Russel speech at the award luncheon. The World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences: Education, Research, Testing. New York: Mary Ann Liebert Publishing, 71-80. 

5) Balls, M., Goldberg, A.M., Fentem, J.H., Broadhead, C.L., Burch, R.L., Festing, M.F.W., Frazier, J.M., Hendriksen, C.F.M., Jennings, M., van der Kamp, M.D.O., Morton, D.B., Rowan, A.N., Russell, C., Russell, W.M.S., Spielmann, H., Stephens, M.L., Stokes, W.S., Straughan, .W., Yager, J.D., Zurlo, J. & van Zutphen, B.F.M. (1995). The Three Rs: the way forward: the report and recommendations of ECVAM Workshop 11. ATLA, 23: 838–66.

6) Balls, M. (1996), Rex Leonard Burch (1926-1996) Humanist Scientist, Prophet, Dreamer, Visionary. AWIC Newsletter, 7(2).

7) Balls, M. (2007), Professor W.M.S. Russell (1925-2006): Doyen of the Three Rs. AATEX 14 (Special Issue), 1-7.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.