Hvilke dyr bruges som forsøgsdyr?

Langt størstedelen af de forsøgsdyr, som benyttes til dyreforsøg i Danmark, er mus, rotter, grise og fisk. Nedenfor kan du se en komplet liste over, hvilke dyr, som anvendes som forsøgsdyr i Danmark.

Du kan finde yderligere information om anvendelsen af forsøgsdyr på Dyreforsøgstilsynets hjemmeside.

Antal forsøgsdyr anvendt i 2022 fordelt på dyrearter (seneste tal)

Hvilke dyr bruges som forsøgsdyr?

Dyreart

Antal

Andel (%)

Mus

142.779

64,11

Rotter

24.696

11,11

Marsvin

1.434

0,64

Hamstere (syrisk)

163

0,073

Kaniner

3.029

1,36

Hunde

237

0,11

Andre rovdyr

1

0,00045

Heste, æsler og krydsninger

41

0,0184

Grise

23.698

10,65

Geder

21

0,0094

Får

48

0,0216

Kvæg

1.476

0,66

Halvaber

6

0,0027

Bavianer

5

0,0022

Andre pattedyr

117

0,053

Høns

355

0,16

Andre fugle

411

0,18

Reptiler

86

0,0039

Xenopus

480

0,22

Andre padder

149

0,067

Zebrafisk

7.678

3,45

Havaborre

660

0,30

Laks, ørreder, øringer og stallinger

13.483

6,05

Andre fisk

1.567

0,7

Total

222.620

100

swipe

Antal forsøgsdyr anvendt i 2021 fordelt på dyrearter (seneste tal)

Hvilke dyr bruges som forsøgsdyr?

Dyreart

Antal

Andel (%)

Mus

138.005

64,1

Rotter

25.552

11,9

Marsvin

1.991

0,00

Hamstere (syrisk)

239

0,00

Andre gnavere

12

0,00

Kaniner

4.370

2,0

Katte

3

0,00

Hunde

637

0,00

Heste, æsler og krydsninger

52

0,00

Grise

17.222

8,0

Geder

8

0,00

Får

41

0,00

Kvæg

1.898

0,00

Andre pattedyr

28

0,00

Fjerkræ (hovedsageligt høns)

1.534

0,00

Andre fugle

467

0,00

Reptiler

154

0,00

Xenopus

740

0,00

Andre padder

139

0,00

Zebrafisk

8.401

3,9

Havaborre

2.762

1,3

Laks, ørreder, øringer og stallinger

8.763

4,1

Andre fisk

2.439

1,1

Total

215.457

100

swipe

Antal forsøgsdyr anvendt i 2020 fordelt på dyrearter (seneste tal)

Hvilke dyr bruges som forsøgsdyr?

Dyreart

Antal

Andel (%)

Mus

156.705

59,87

Rotter

33.349

12,74

Marsvin

2.249

0,86

Hamstere (syrisk)

111

0,04

Andre gnavere

0

0,00

Kaniner

2.344

 

0,90

Katte

6

0,00

Hunde

589

0,23

Fritter

0

0,00

Andre rovdyr

6.128

2,34

Heste, æsler og krydsninger

16

0,01

Grise

8.816

3,37

Geder

27

0,01

Får

67

0,03

Kvæg

743

0,28

Andre pattedyr

36

0,01

Fjerkræ (hovedsageligt høns)

621

0,24

Andre fugle

401

0,15

Reptiler

24

0,01

Rana

792

0,30

Xenopus

390

0,15

Andre padder

16

0,01

Zebrafisk

8.539

3,26

Andre fisk (hovedsagelig regnbueørred og ål)

39.781

15,20

Total

261.750

100

swipe

Antal forsøgsdyr anvendt i 2019 fordelt på dyrearter

Hvilke dyr bruges som forsøgsdyr?

Dyreart

Antal

Andel (%)

Mus

165.023

65,23

Rotter

36.458

14,41

Marsvin

3.905

1,54

Hamstere (syrisk)

6

0

Andre gnavere

23

0,01

Kaniner

2.297

0,91

Katte

1

0,00

Hunde

365

0,14

Fritter

0

0,00

Andre rovdyr

3.603

1,42

Heste, æsler og krydsninger

47

0,02

Grise

8.478

3,35

Geder

51

0,02

Får

18

0,01

Kvæg

980

0,39

Andre pattedyr

23

0,01

Fjerkræ (hovedsageligt høns)

1.230

0,49

Andre fugle

439

0,17

Reptiler

45

0,02

Rana

448

0,18

Xenopus

91

0,04

Andre padder

59

0,02

Zebrafisk

4.657

1,84

Andre fisk (hovedsagelig regnbueørred og ål)

24.740

9,78

Total

252.987

100

swipe

Antal forsøgsdyr anvendt i 2018 fordelt på dyrearter

Hvilke dyr bruges som forsøgsdyr?

Dyreart

Antal

Andel (%)

Mus

175.708

70,35

Rotter

36.360

14,56

Marsvin

2.659

1,06

Hamstere (syrisk)

292

0,12

Andre gnavere

13

0,01

Kaniner

3.116

1,25

Katte

3

0,00

Hunde

357

0,14

Fritter

0

0,00

Andre rovdyr

3.077

1,23

Heste, æsler og krydsninger

178

0,07

Grise

6.977

2,79

Geder

13

0,01

Får

75

0,03

Kvæg

1.997

0,80

Andre pattedyr

28

0,01

Fjerkræ (hovedsageligt høns)

2.283

0,91

Andre fugle

559

0,22

Reptiler

155

0,06

Rana

809

0,32

Xenopus

429

0,17

Andre padder

94

0,04

Zebrafisk

2.677

1,07

Andre fisk (hovedsagelig regnbueørred og ål)

11.888

4,76

Total

249.747

100

swipe

Antal forsøgsdyr anvendt i 2017 fordelt på dyrearter

Hvilke dyr bruges som forsøgsdyr?

Dyreart

Antal

Andel (%)

Mus

163.281

69,33

Rotter

37.955

16,12

Marsvin

2.932

1,24

Hamstere (syrisk)

282

0,12

Andre gnavere

3

0,00

Kaniner

2.439

1,04

Katte

0

0,00

Hunde

69

0,03

Fritter

4

0,00

Andre rovdyr

935

0,40

Heste, æsler og krydsninger

55

0,02

Grise

5.483

2,33

Geder

1

0,00

Får

56

0,02

Kvæg

3.663

1,56

Andre pattedyr

28

0,01

Fjerkræ (hovedsageligt høns)

402

0,17

Andre fugle

408

0,17

Reptiler

269

0,11

Xenopus

75

0,03

Andre padder

47

0,02

Zebrafisk

1.587

0,67

Andre fisk (hovedsagelig regnbueørred og ål)

15.538

6,60

Total

235.512

100

swipe

Antal forsøgsdyr anvendt i 2016 fordelt på dyrearter

Hvilke dyr bruges som forsøgsdyr?

Dyreart

Antal

Andel (%)

Mus

153.748

57,26

Rotter

45.951

17,11

Marsvin

3.056

1,14

Hamstere (syrisk)

152

0,06

Andre gnavere

4

0,00

Kaniner

2.304

0,86

Katte

18

0,01

Hunde

175

0,07

Fritter

2

0,00

Andre rovdyr

306

0,11

Heste, æsler og krydsninger

303

0,11

Grise

7.758

2,89

Geder

6

0,00

Får

37

0,01

Kvæg

419

0,16

Andre pattedyr

49

0,02

Fjerkræ (hovedsageligt høns)

1.634

0,61

Andre fugle

372

0,14

Reptiler

260

0,10

Xenopus

47

0,02

Andre padder

23

0,01

Zebrafisk

3.308

1,23

Andre fisk (hovedsagelig regnbueørred og ål)

48.591

18,10

Total

268.523

100

swipe

Antal dyr anvendt i 2015 fordelt på dyrearter

Hvilke dyr bruges som forsøgsdyr?

Dyreart

Antal

Andel (%)

Mus

153.864

63,67

Rotter

48.171

19,93

Marsvin

2.643

1,09

Hamstere (syrisk)

172

0,07

Andre gnavere

86

0,04

Kaniner

1.661

0,69

Katte

59

0,02

Hunde

68

0,03

Andre rovdyr

872

0,36

Heste, æsler og krydsninger

109

0,05

Grise

10.402

4,30

Geder

11

0,00

Får

44

0,02

Kvæg

514

0,21

Andre pattedyr

35

0,01

Høns

2.335

0,97

Andre fugle

408

0,17

Reptiler

265

0,11

Xenopus

64

0,03

Andre padder

26

0,01

Zebrafisk

2.530

1,05

Andre fisk

17.318

7,17

Total

241.657

100

swipe
Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.