Reduction (reduktion)

Reduction/Reduktion i antal dyr anvendt til at opnå en bestemt mængde viden med den fornødne præcision. Reduktion omfatter de tilfælde, hvor der til et givet forhold i en bestemt forsøgsopstilling kan anvendes et mindre antal dyr i forhold til tidligere. Reduktion skal således altid være et mål for en nedgang i antallet af dyr, der anvendes til at producere en bestemt mængde viden, og ikke som et mål for, hvorvidt en given organisation, stat eller virksomhed samlet har brugt færre dyr i en given tidsperiode end i tilsvarende tidligere tidsperioder.

Udvikling af dyremodeller med henblik på forøgelse af det videnskabelige udbytte af det enkelte dyr, betragtes således også som begrænsning. Reduktion kan bl.a. opnås ved screeninger med dyrefri modeller eller teknologier forud for dyreforsøg, ved at anvende dyr med præcis de egenskaber man er interesseret i, eller ved at designe mere rationelle forsøg.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.