Danmarks 3R-CenterDanmarks 3R-Center

Vision, mission, arbejdsopgaver og mål

Vision

  • Danmark skal have et førende miljø indenfor anvendelse og formidling af de 3R’er.

Mission

  • Arbejde på at initiere anvendelige aktiviteter, der kan føre til umiddelbar implementering af de 3 R’er.
  • Skabe et forum for samarbejde, diskussion, udveksling og formidling af oplysninger om 3R.
  • Igangsætte konkrete forskningsprojekter og anbefale fondes allokering af midler indenfor området.

Arbejdsopgaver

  • Fremme udviklingen af alternativer til dyreforsøg
  • Begrænse brugen af forsøgsdyr
  • Forbedre forholdene for forsøgsdyr
  • Indsamle og formidle viden om alternativer til dyreforsøg
  • Tage initiativ til samt støtte forskning i dyreforsøg og udvikling af alternativer
  • Samarbejde med lignende centre i udlandet
Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.

Danmarks 3R-Center

Søg på 3rcenter.dk