Vision

  • Fremtidens Danmark har ikke brug for forsøgsdyr

Mission

  • Mission (relateret til 3R): Danmarks 3R-Center skal øge de 3R’s betydning for landets forsøgsdyr
  • Mission (relateret til dyrefri metoder): Danmarks 3R-Center skal arbejde for en omstilling fra forsøgsdyr til dyrefri metoder.

Kommentar til vores vision om mission

Danmarks 3R-Center har siden centerets etablering i 2013 haft stor succes med at engagere landets forsøgsdyrsfaciliteter i arbejdet på at forbedre forsøgsdyrenes forhold ved at fremme kendskabet til de 3R’er. Idet Danmarks 3R-Center er sat i verden for forsøgsdyrenes skyld – og forsøgsdyr vil være nødvendige at anvende i mange år fremover – vil arbejdet på at forbedre forsøgsdyrenes velfærd med udgangspunkt i de 3R’er naturligvis fortsætte.

Udviklingen de seneste år har dog gjort det klart, at Danmarks 3R-Center også bør fokusere på eksisterende – og især fremtidige – teknologier, som ikke involverer forsøgsdyr, idet det er blandt disse, at kimen til en forsøgsdyrsfri fremtid ligger. Det betyder, at Danmarks 3R-Center med tiden skal oparbejde viden om dyrefri forskning inden for Life Science for at identificere potentielle metoder, som kan inspirere forsøgsdyrsbrugere til at gå andre veje.

Arbejdsopgaver

Nedenfor kan du se, hvilke arbejdsopgaver Danmarks 3R-Center har planer om at udføre i relation til centerets to missioner (opdateres løbende):

Arbejdsopgaverne er opdelt i følgende kategorier:

  • Vidensopsamling
  • Formidling
  • Forskningsstøtte
  • Samarbejde

Arbejdsopgaver til mission 1: Danmarks 3R-Center skal øge de 3R’s betydning for landets forsøgsdyr

3R - Vidensopsamling

Formålet hermed er at generere viden og samle inspiration for bedre at kunne identificere relevante indsatsområder at beskæftige sig med i Danmarks 3R-Center.

Vision, mission og arbejdsopgaver

2024

2025

2026

2027

EUSAAT 2024

Projekt: Fisk i højeste belastningskategori

WI3R Symposium 2024

The 3Rs and NAMs: all-inclusive?

World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences 2025

FELASA 2025

swipe

3R - Formidling

Danmarks 3R-Centers formidlingsindsats skal sikre, at personalet på landets forsøgsdyrsfaciliteter holdes ajour på 3R-området.

Vision, mission og arbejdsopgaver

2024

2025

2026

2027

3R-symposium 2024

Hjemmeside: 3rcenter.dk

Webinar om en forsøgsdyrsfri fremtid

Årsrapport 2023

Naturmødet i Hirtshals

Guide til at vurdere forsøgsdyrenes velfærd i forbindelse med et udenlandsk samarbejde

Guide to assessing laboratory animal welfare when working with partners outside Denmark

3R-symposium 2025

Hjemmeside: 3rcenter.dk

Årsrapport 2024

3R-symposium 2026

Hjemmeside: 3rcenter.dk

Årsrapport 2025

3R-symposium 2027

Hjemmeside: 3rcenter.dk

Årsrapport 2026

swipe

3R - Forskningsstøtte

Formålet med at støtte forskningsprojekter inden for de 3R’er er at optimere specifikke dele af forsøgsdyrsområdet i al den tid, at der stadigvæk er brug for forsøgsdyr.

Vision, mission og arbejdsopgaver

2024

2025

2026

2027

Støtte af 3R-forskningsprojekter

Støtte af 3R-forskningsprojekter

Støtte af 3R-forskningsprojekter

Støtte af 3R-forskningsprojekter

swipe

3R - Samarbejde

Formålet er at sikre vidensdeling på 3R-området nationalt og internationalt.

Vision, mission og arbejdsopgaver

2024

2025

2026

2027

Møder (online) med NC3Rs et al (månedligt)

Møde i EU3Rnet (årligt)

EUSAAT

NC3Rs 20 års jubilæum

Møder (online) med NC3Rs et al (månedligt)

Møde i EU3Rnet (årligt)

World Congress on Alternatives and Animal Use in the Life Sciences 2025

FELASA 2025

Møder (online) med NC3Rs et al (månedligt)

Møde i EU3Rnet (årligt)

Møder (online) med NC3Rs et al (månedligt)

Møde i EU3Rnet (årligt)

swipe

Arbejdsopgaver til mission 2: Danmarks 3R-Center skal arbejde for en omstilling fra forsøgsdyr til dyrefri metoder

Dyrefri metoder - Vidensopsamling

Formålet er at opnå viden om dyrefri metoder nationalt og international for at identificere metoder med relevans for forsøgsdyrsbrugere.

Vision, mission og arbejdsopgaver

2024

2025

2026

2027

WI3R Symposium 2024

The 3Rs and NAMs: all-inclusive?

THE 3R LÄND Conference

Besøg hos Charité (Der Simulierte Mensch)

swipe

Dyrefri metoder - Formidling

Formålet er at inspirere landets forsøgsdyrsfaciliteter til at tænke i nye muligheder.

Vision, mission og arbejdsopgaver

2024

2025

2026

2027

Dyrefri metoder på 3rcenter.dk

Dyrefri metoder på 3rcenter.dk

Dyrefri metoder på 3rcenter.dk

Dyrefri metoder på 3rcenter.dk

swipe

Dyrefri metoder - Forskningsstøtte

Formålet er at at nå bredere ud i forbindelse med støtte af forskning, så man ikke udelukkende understøtter en positiv udvikling i de miljøer, hvor der anvendes dyr til forsøg, men at man tillige understøtter de miljøer, der, set ud fra et overordnet synspunkt, vil kunne tilbyde ekspertise og infrastruktur til besvarelse af forskningsspørgsmål på anden vis end ved dyreforsøg.

Vision, mission og arbejdsopgaver

2024

2025

2026

2027

Støtte af dyrefri forskningsprojekter

Støtte af dyrefri forskningsprojekter

Støtte af dyrefri forskningsprojekter

Støtte af dyrefri forskningsprojekter

swipe

Dyrefri metoder - Samarbejde

Formålet med at samarbejde er at sikre vidensdeling nationalt og internationalt.

Vision, mission og arbejdsopgaver

2024

2025

2026

2027

Møde med Bioneer for at diskutere potentielle samarbejdsmuligheder.

swipe
Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.