Hvad bruges forsøgsdyr til?

Nedenfor kan du se, hvilke dyr der benyttes i Danmark og med hvilke formål dyrene anvendes. Det præcise antal kendes, idet dyreforsøg ikke må udføres uden en tilladelse fra Dyreforsøgstilsynet.

Du kan finde yderligere information om anvendelsen af forsøgsdyr på Dyreforsøgstilsynets hjemmeside.

Dyrearter, antal og forsøgsformål (Danmark 2020)

Hvad bruges forsøgsdyr til?

Dyreart

Grundforskning

Translationel eller anvendt forskning

Forskriftsmæssig anvendelse og rutineproduktion

Beskyttelse af miljøet af hensyn til menneskers eller dyrs sundhed eller velfærd

Artsbesvarelse

Højere uddannelse eller erhvervsuddannelse med henblik på tilegnelse, vedligeholdelse eller forbedring af faglige kvalifikationer

Retsmedicinske undersøgelser

Bevarelse af kolonier af eksisterende genetisk ændrede dyr, der ikke anvendes i andre forsøg

Mus

59.864

74.323

13.802

0

46

1.483

0

7.187

Rotter

7.785

21.383

2.988

0

0

1.193

0

0

Marsvin

113

270

1.846

0

0

20

0

0

Hamstere (Syrisk)

0

102

3

0

0

6

0

0

Andre gnavere

0

0

0

0

0

0

0

0

Kaniner

116

1.334

873

0

0

21

0

0

Katte

0

6

0

0

0

0

0

0

Hunde

4

466

115

0

0

4

0

0

Ildere

0

0

0

0

0

0

0

0

Andre rovdyr

0

6.125

0

3

0

0

0

0

Heste, æsler & krydsninger

11

0

3

0

0

2

0

0

Grise

1.675

3.216

788

2.170

0

967

0

0

Geder

27

0

0

0

0

0

0

0

Får

47

0

7

0

0

13

0

0

Kvæg

329

28

0

264

0

122

0

0

Andre pattedyr

27

0

0

0

9

0

0

0

Fjerkræ

81

540

0

0

0

0

0

0

Andre fugle

367

33

1

0

0

0

0

0

Reptiler

24

0

0

0

0

0

0

0

Rana

792

0

0

0

0

0

0

0

Xenopus

390

0

0

0

0

0

0

0

Andre padder

16

0

0

0

0

0

0

0

Zebrafisk

8.539

0

0

0

0

0

0

0

Andre fisk

4.147

34.182

0

594

858

0

0

0

Cephalopoder

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

84.354

142.008

20.426

3.031

913

3.831

0

7.187

swipe

Dyrearter, antal og forsøgsformål (Danmark 2019)

Hvad bruges forsøgsdyr til?

Dyreart

Grundforskning

Translationel eller anvendt forskning

Forskriftsmæssig anvendelse og rutineproduktion

Beskyttelse af miljøet af hensyn til menneskers eller dyrs sundhed eller velfærd

Artsbevarelse

Højere uddannelse eller erhvervsuddannelse med henblik på tilegnelse, vedligeholdelse eller forbedring af faglige kvalifikationer

Retsmedicinske undersøgelser

Bevarelse af kolonier af eksisterende genetisk ændrede dyr, der ikke anvendes i andre forsøg

Mus

70.121

77.834

12.334

0

0

1.364

0

6.043

Rotter

9.694

23.825

2.875

0

0

1.383

0

0

Marsvin

498

492

2.923

0

0

0

0

0

Hamstere (Syrisk)

0

0

6

0

0

0

0

0

Andre gnavere

23

10

0

0

0

0

0

0

Kaniner

73

1.709

488

0

0

34

0

0

Katte

0

1

0

0

0

0

0

0

Hunde

76

181

122

0

0

0

0

0

Ildere

0

0

0

0

0

0

0

0

Andre rovdyr

3.811

32

0

0

0

0

0

0

Heste, æsler & krydsninger

35

9

2

0

0

5

0

0

Grise

3.260

3.130

780

279

0

1.194

0

0

Geder

0

51

0

0

0

0

0

0

Får

9

0

4

0

0

5

0

0

Kvæg

187

110

3

740

0

145

0

0

Andre pattedyr

31

10

0

1

0

0

0

0

Fjerkræ

68

1.175

12

0

0

14

0

0

Andre fugle

37

13

0

349

40

0

0

0

Reptiler

45

8

0

0

0

0

0

0

Rana

452

0

0

0

0

0

0

0

Xenopus

391

0

0

0

0

0

0

0

Andre padder

72

0

0

0

0

0

0

0

Zebrafisk

4.391

0

266

0

0

0

0

0

Andre fisk

714

18.533

1.026

3.561

908

0

0

0

Cephalopoder

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

93.991

127.123

20.841

4.930

948

4.144

0

6.043

swipe

Dyrearter, antal og forsøgsformål (Danmark 2018)

Hvad bruges forsøgsdyr til?

Dyreart

Grundforskning

Translationel eller anvendt forskning

Forskriftsmæssig anvendelse og rutineproduktion

Beskyttelse af miljøet af hensyn til menneskers eller dyrs sundhed eller velfærd

Artsbevarelse

Højere uddannelse eller erhvervsuddannelse med henblik på tilegnelse, vedligeholdelse eller forbedring af faglige kvalifikationer

Retsmedicinske undersøgelser

Bevarelse af kolonier af eksisterende genetisk ændrede dyr, der ikke anvendes i andre forsøg

Mus

81.952

76.792

16.758

0

5

2.285

0

179

Rotter

8.748

24.337

2.765

0

0

1.430

0

0

Marsvin

162

318

2.179

0

0

0

0

0

Hamstere (Syrisk)

0

237

55

0

0

0

0

0

Andre gnavere

13

0

0

0

0

0

0

0

Kaniner

56

2.646

397

0

0

17

0

0

Katte

0

3

0

0

0

0

0

0

Hunde

128

119

122

0

0

1

0

0

Ildere

0

0

0

0

0

0

0

0

Andre rovdyr

2.809

538

0

0

0

0

0

0

Heste, æsler & krydsninger

20

148

4

0

0

9

0

0

Grise

1.618

3.456

1.291

0

5

1.273

0

0

Geder

0

13

0

0

0

0

0

0

Får

61

0

14

0

0

3

0

0

Kvæg

502

271

2

1.110

0

114

0

0

Andre pattedyr

18

10

0

1

0

0

0

0

Fjerkræ

697

1.586

0

0

0

0

0

0

Andre fugle

66

0

4

343

146

0

0

0

Reptiler

37

118

0

0

0

0

0

0

Rana

809

0

0

0

0

0

0

0

Xenopus

1.389

0

0

0

0

0

0

0

Andre padder

94

0

0

0

0

0

0

0

Zebrafisk

2.614

0

63

0

0

0

0

0

Andre fisk

3.862

6.524

571

144

787

0

0

0

Cephalopoder

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

105.655

117.116

24.225

1.598

943

5.132

0

179

swipe

Dyrearter, antal og forsøgsformål (Danmark 2017)

Hvad bruges forsøgsdyr til?

Dyreart

Grundforskning

Translationel eller anvendt forskning

Forskriftsmæssig anvendelse og rutineproduktion

Beskyttelse af miljøet af hensyn til menneskers eller dyrs sundhed eller velfærd

Artsbevarelse

Højere uddannelse eller erhvervsuddannelse med henblik på tilegnelse, vedligeholdelse eller forbedring af faglige kvalifikationer

Retsmedicinske undersøgelser

Bevarelse af kolonier af eksisterende genetisk ændrede dyr, der ikke anvendes i andre forsøg

Mus

63.603

87.134

11.451

0

0

1.920

0

29

Rotter

11.527

24.001

1.813

0

0

1.157

0

0

Marsvin

242

338

2.359

0

0

8

0

0

Hamstere (Syrisk)

0

279

3

0

0

0

0

0

Andre gnavere

3

0

0

0

0

0

0

0

Kaniner

57

1.862

187

326

0

11

0

0

Katte

0

0

0

0

0

0

0

0

Hunde

118

52

39

0

0

5

0

0

Ildere

4

0

0

0

0

0

0

0

Andre rovdyr

580

455

0

0

0

0

0

0

Heste, æsler & krydsninger

46

57

0

4

0

12

0

0

Grise

2.236

1.551

816

0

0

1.184

16

0

Geder

0

1

0

0

0

0

0

0

Får

36

15

0

6

0

9

0

0

Kvæg

995

563

0

2.042

0

77

0

0

Andre pattedyr

28

0

0

0

0

0

0

0

Fjerkræ

0

466

0

0

0

0

0

0

Andre fugle

43

0

0

329

36

0

0

0

Reptiler

257

32

0

0

0

0

0

0

Rana

4

0

0

0

0

0

0

0

Xenopus

75

0

210

0

0

0

0

0

Andre padder

47

0

0

0

0

0

0

0

Zebrafisk

400

0

1.187

0

0

0

0

0

Andre fisk

2.617

5.340

1.800

168

5.601

80

0

0

Cephalopoder

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

82.918

122.146

19.865

2.875

5.637

4.463

16

29

swipe

Dyrearter, antal og forsøgsformål (Danmark 2016)

Hvad bruges forsøgsdyr til?

Dyreart

Grundforskning

Translationel eller anvendt forskning

Forskriftsmæssig anvendelse og rutineproduktion

Beskyttelse af miljøet af hensyn til menneskers eller dyrs sundhed eller velfærd

Artsbevarelse

Højere uddannelse eller erhvervsuddannelse med henblik på tilegnelse, vedligeholdelse eller forbedring af faglige kvalifikationer

Retsmedicinske undersøgelser

Bevarelse af kolonier af eksisterende genetisk ændrede dyr, der ikke anvendes i andre forsøg

Mus

60.503

79.736

12.336

591

0

2.125

0

0

Rotter

11.374

32.181

1.651

14

0

1.462

0

0

Marsvin

153

577

2.326

0

0

0

0

0

Hamstere (Syrisk)

0

52

80

0

0

20

0

0

Andre gnavere

4

0

0

0

0

0

0

0

Kaniner

70

1.933

112

196

0

14

0

0

Katte

18

0

0

0

0

0

0

0

Hunde

25

102

136

0

0

3

0

0

Ildere

0

2

0

0

0

0

0

0

Andre rovdyr

387

192

0

0

0

0

0

0

Heste, æsler & krydsninger

22

270

0

2

0

25

0

0

Grise

3.306

2.770

361

0

0

1.493

40

0

Geder

0

6

0

0

0

0

0

0

Får

24

0

0

2

0

11

0

0

Kvæg

232

128

2

1.650

0

98

0

0

Andre pattedyr

55

0

0

0

0

0

0

0

Fjerkræ

122

1.558

0

0

0

52

0

0

Andre fugle

36

0

0

337

0

0

0

0

Reptiler

262

0

0

0

0

0

0

0

Xenopus

56

0

0

0

0

0

0

0

Andre padder

30

0

0

0

0

0

0

0

Zebrafisk

250

0

3.058

0

0

0

0

0

Andre fisk

26.883

18.663

1.470

0

1.491

84

0

0

Cephalopoder

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

103.812

138.170

21.532

2.792

1.491

5.387

40

0

swipe

Dyrearter, antal og forsøgsformål (2015)

Hvad bruges forsøgsdyr til?

Basic Research

Translational and applied research

Regulatory use and Routine production

Protection of the natural environment in the interests of the health or welfare of human beings or animals

Preservation of species

Higher education or training for the acquisition, maintenance or improvement of vocational skills

Forensic enquiries

Maintenance of colonies of established genetically altered animals, not used in other procedures

Mus

62.081

78.054

13.120

5

0

2.430

0

3

Rotter

11.599

31.522

3.810

0

0

1.701

0

0

Marsvin

235

390

1.982

0

0

36

0

0

Hamstere (syrisk)

0

160

12

0

0

0

0

0

Gerbiler

0

0

0

0

0

0

0

0

Andre gnavere

14

72

0

0

0

0

0

0

Kaniner

8

1.306

114

232

0

8

0

0

Katte

59

0

0

0

0

0

0

0

Hunde

24

84

32

0

0

34

0

0

Fritter

0

0

0

0

0

0

0

0

Andre rovdyr

480

392

0

0

14

0

0

0

Heste, æsler og krydsninger

16

87

0

1

0

16

0

0

Grise

5.722

2.348

604

193

0

1.712

0

0

Geder

0

11

0

0

0

0

0

0

Får

22

15

0

4

0

6

0

0

Kvæg

45

413

2

3

0

92

0

0

Andre pattedyr

38

0

0

0

0

0

0

0

Høns

81

582

0

1.724

0

20

0

0

Andre fugle

34

26

0

378

0

0

0

0

Reptiler

265

0

0

0

0

0

0

Rana

0

0

0

0

0

0

0

0

Xenopus

64

0

0

0

0

0

0

Andre padder

26

0

0

0

0

0

0

0

Zebrafisk

300

0

2.230

0

0

0

0

0

Andre fisk

7.831

7.977

1.050

120

244

96

0

0

Cephalopoder

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

88.944

123.439

22.956

2.660

258

6.151

0

3

swipe