Arrangementer

3R-symposium

En vigtig del af 3R-centerets formidlingsstrategi er afholdelsen af et årligt symposium. Symposiet giver Danmarks 3R-Center lejlighed til at fortælle om årets arbejde, ligesom de forskere, som centeret har støttet økonomisk, får en platform, hvorfra de kan formidle deres 3R-projekter for forsøgsdyrsmiljøet. Danmarks 3R-Center inviterer desuden en række nationale og internationale personligheder med ekspertise på 3R-området til at fortælle om deres arbejdsområde.

Billeder fra Danmarks 3R-Centers symposium 2023

Formanden for Danmarks 3R-Centers bestyrelse, Axel Kornerup Hansen, fortæller om de opnåede resultater og fremtidige planer der ligger klar til Danmarks 3R-Center.
Leif Røge Lund fra Dyreforsøgstilsynet fik overrakt 3R-prisen for sin mangeårige indsats på dyreforsøgsområdet.
Paneldebatten blev i år afholdt med fokus på spørgsmålet ”udfordringer inden for feltet for forsøgsdyr”

Billeder fra Danmarks 3R-Centers symposium 2022

Moderatoren ved dette års symposium var Jan Lund Ottesen fra Danmarks 3R-Centers bestyrelse (foto: Kim Granli) .
Paneldebatten blev afholdt med fokus på tankerne omkring en fremtid uden brug af forsøgsdyr. Følgende deltog; Jan Lund Ottesen (Novo Nordisk), Janne Koch (LEO Pharma), Merel Ritskes-Hoitinga (Aarhus University/Utrecht University), Jennifer Rosowski (Charité) and Stefan Hippenstiel (Charité) (Foto: Kim Granli).
Donald Ingber fra Wyss Instituttet, Harvard Universitet, holdt online-oplæg om, hvordan man in vitro kan rekapitulere menneskelig biologi og andre responser.(Foto: Kim Granli).

Billeder fra Danmarks 3R-Centers symposium 2021

Danmarks 3R-Centers nye bestyrelsesformand Axel Kornerup Hansen holdt et oplæg om 3R-centerets og det nationale udvalgs arbejde siden seneste symposium (foto: Kim Granli).
Vinderen af Danmarks 3R-Centers 3R-pris 2021 blev tildelt Rie Vinggaard fra DTU for hendes store arbejde med dyrefri modeller. Her ses hun sammen med bestyrelsesformand i 3R-centeret Axel Kornerup Hansen, som overrakte hende prisen (foto: Kim Granli).
For første gang i Danmarks 3R-Centers historie blev nogle af symposiets indlæg holdt online. Her er det Francesca Pistollato fra Joint Research Centre (foto: Kim Granli).

Billeder fra Danmarks 3R-Centers symposium 2019

Sekretariatschef i Danmarks 3R-Center, Tom Bengtsen, i samtale med årets 3R-prismodtager, Thomas Bertelsen fra Novo Nordisk(foto: Kim Granli).
Flere end 200 deltagere fra både ind- og udland besøgte i år Danmarks 3R-Centers internationale symposium (foto: Kim Granli).
Danmarks 3R-Center prioriterer altid networking højt på det årlige symposium (foto: Kim Granli).

Billeder fra Danmarks 3R-Centers symposium 2018

Joseph Garner fra Stanford University holdt oplægget Therioepistemology – Improving Reproducibility and Translatability (Foto: Kim Granli)
Vinderen af Danmarks 3R-Centers 3R-pris 2018 Birgitte Kousholt (foto: Kim Granli)
Adrian Smith fra Danmarks 3R-Centers bestyrelse i samtale med Tom Bengtsen (sekretariatschef i 3R-centeret) og oplgæsholder Stuart Ritchie, som holdt oplægget Unconscious bias in scientific research

Billeder fra Danmarks 3R-Centers symposium 2017

Grete Østergaards indsats ved AEM de seneste 14 år har været afgørende for det store arbejde med at optimere velfærden hos de mange dyr, der bliver brugt i forskning ved Københavns universitet. Grethe Østergaard tildeltes årets 3R-pris 2017 (foto: Kim Granli)
Registrering (foto: Kim Granli)
Fawzy Elnady fra University of Cairo holdt foredraget "Use of the Elnady Technique for preserving specimens in education and training" (foto: Kim Granli)

Billeder fra Danmarks 3R-Centers symposium 2016

QSAR-teamet v. Eva Bay Wedebye og Nikolai Georgiev blev tildelt 3R-prisen 2016 - bl.a. for at reducere anvendelsen af forsøgsdyr ved test af kemikalier og lægemidler (foto: Sønderby & Grathwohl Fotografi).
Jesper Lassen fra Københavns Universitet holdt foredraget The Danish 3R Survey - Knowledge, attitudes and experiences with the 3Rs among researchers involved in animal experiments in Denmark (foto: Sønderby & Grathwohl Fotografi).
Danmarks 3R-Center prioriterer tid til networking højt til centerets årlige symposium (foto: Sønderby & Grathwohl Fotografi).

Billeder fra Danmarks 3R-Centers symposium 2015

Susanna Louhimies fra Europa Kommissionen holdt oplægget "Moving forward with the Three Rs in the EU" (foto: Lars Bahl)
145 personer havde tilmeldt sig 3R-symposiet i Charlottehaven (foto: Lars Bahl)
Networking i forbindelse med symposiet. Herren i den mørke jakke er Professor Jos Kleinjans fra universitetet i Maarstricht, som holdt oplægget "Toxicogenomics approaches towards predicting chemical carcinogenicity in vitro" (foto: Lars Bahl)

Billeder fra Danmarks 3R-Centers symposium 2014

Foredragssalen i Hotel Sankt Petri, som dannede rammen for 3R-centerets symposium i 2014 (foto: Lars Bahl).
Networking i forbindelse med Danmarks 3R-Centers symposium 2014 (foto: Lars Bahl).
Gilly Griffin fra Canadian Council on Animal Care til symposiet i 2014 (foto: Lars Bahl).
Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev, så du eksempelvis ikke misser vores årlige symposium.

Dyrevelfærdsorganernes Årsmøde


Udvalget for Forsøgsdyr og Alternativer afholder hvert år et møde for medlemmer af landets dyrevelfærdsorganer, hvor dyrevelfærdsorganernes funktioner er på dagsordenen. Programmet for dyrevelfærdsorganerne foregår om formiddagen. Om eftermiddagen åbnes for alle interesserede med en professionel interesse i forsøgsdyr.

Læs mere om Dyrevelfærdsorganernes Årsmøde her.

Dyreforsøgstilsynets miniseminarer


Dyreforsøgstilsynet afholder hvert år tre miniseminarer for folk med en professionel interesse i forsøgsdyr og dyreforsøg.
Læs mere om miniseminarerne her​​​​​​​.