3RCenter3RCenter

Arrangementer

Symposium

En vigtig del af 3R-centerets formidlingsstrategi er afholdelsen af et årligt symposium. Symposiet giver Danmarks 3R-Center lejlighed til at fortælle om årets arbejde, ligesom de forskere, som centeret har støttet økonomisk, får en platform, hvorfra de kan formidle deres 3R-projekter for forsøgsdyrsmiljøet. Danmarks 3R-Center inviterer desuden en række nationale og internationale personligheder med ekspertise på 3R-området til at fortælle om deres arbejdsområde.

Billeder fra Danmarks 3R-Centers symposium 2018

Joseph Garner fra Stanford University holdt oplægget Therioepistemology – Improving Reproducibility and Translatability (Foto: Kim Granli)
Vinderen af Danmarks 3R-Centers 3R-pris 2018 Birgitte Kousholt (foto: Kim Granli)
Adrian Smith fra Danmarks 3R-Centers bestyrelse i samtale med Tom Bengtsen (sekretariatschef i 3R-centeret) og olgæsholder Stuart Ritchie, som holdt oplægget Unconscious bias in scientific research

Billeder fra Danmarks 3R-Centers symposium 2017

Grete Østergaards indsats ved AEM de seneste 14 år har været afgørende for det store arbejde med at optimere velfærden hos de mange dyr, der bliver brugt i forskning ved Københavns universitet. Grethe Østergaard tildeltes årets 3R-pris 2017 (foto: Kim Granli)
Registrering (foto: Kim Granli)
Fawzy Elnady fra University of Cairo holdt foredraget "Use of the Elnady Technique for preserving specimens in education and training" (foto: Kim Granli)

Billeder fra Danmarks 3R-Centers symposium 2016

QSAR-teamet v. Eva Bay Wedebye og Nikolai Georgiev blev tildelt 3R-prisen 2016 - bl.a. for at reducere anvendelsen af forsøgsdyr ved test af kemikalier og lægemidler (foto: Sønderby & Grathwohl Fotografi).
Jesper Lassen fra Københavns Universitet holdt foredraget The Danish 3R Survey - Knowledge, attitudes and experiences with the 3Rs among researchers involved in animal experiments in Denmark (foto: Sønderby & Grathwohl Fotografi).
Danmarks 3R-Center prioriterer tid til networking højt til centerets årlige symposium (foto: Sønderby & Grathwohl Fotografi).

Billeder fra Danmarks 3R-Centers symposium 2015

Susanna Louhimies fra Europa Kommissionen holdt oplægget "Moving forward with the Three Rs in the EU" (foto: Lars Bahl)
145 personer havde tilmeldt sig 3R-symposiet i Charlottehaven (foto: Lars Bahl)
Networking i forbindelse med symposiet. Herren i den mørke jakke er Professor Jos Kleinjans fra universitetet i Maarstricht, som holdt oplægget "Toxicogenomics approaches towards predicting chemical carcinogenicity in vitro" (foto: Lars Bahl)

Billeder fra Danmarks 3R-Centers symposium 2014

Foredragssalen i Hotel Sankt Petri, som dannede rammen for 3R-centerets symposium i 2014 (foto: Lars Bahl).
Networking i forbindelse med Danmarks 3R-Centers symposium 2014 (foto: Lars Bahl).
Gilly Griffin fra Canadian Council on Animal Care til symposiet i 2014 (foto: Lars Bahl).
Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev, så du eksempelvis ikke misser vores årlige symposium.

3RCenter

Søg på 3rcenter.dk