Historien om oprettelsen af Danmarks 3R-Center

Allerede i 2005 besluttede den danske regering at oprette ” Danish Consensus Platform for Alternatives to Animal Experiments” – DACOPA. Dette skete med inspiration i oprettelsen af den fælles EU-platform ECOPA og tilsvarende organisationer i andre EU-lande. Ideen i ECOPA-systemet er, at lade repræsentanter for dyreværnsorganisationer, offentlig forskning, privat forskning og myndigheder mødes for at opnå enighed om emner inden for dyreforsøg - med særlig henblik på at fremme de 3 R'er inden for dyreforsøg.
I DACOPA sad to repræsentanter fra hver af de fire nævnte grupper, samt en formand. Det gav en glimrende mulighed for at erfaringsudveksle og diskutere, hvorledes man bedst muligt kunne fremme de 3R´er i Danmark og internationalt.

DACOPA var dog udfordret af, at man ikke havde økonomiske midler til at iværksætte forskningsprojekter, ligesom man ikke havde sekretariatshjælp til at udføre de opgaver, man ønskede at gennemføre. Det var ikke tilfredsstillende for interessentgrupperne, hvilket kom til udtryk i en interessentanalyse, som blev foretaget i 2011/2012 blandt alle med interesse i forsøgsdyrsområdet. Her lød det, stort set enstemmigt, at Danmark enten burde oprette et 3R-Center med inspiration fra The National Centre for the Replacement, Refinement and Reduction of Animals in Research (NCR3s) og Deutsches Zentrum zum Schutz von Versuchstieren (Bf3R).
eller tilføre DACOPA tilstrækkelige økonomiske midler.

Oprettelsen af Danmarks 3R-Center

Efter forhandlinger mellem Fødevareministeriet, Lægemiddelindustrien og en række dyrevelfærdsorganisationer blev man i foråret 2013 enige om at etablere Danmarks 3R-Center med en faglig bestyrelse, eget budget, forskningsmidler og et sekretariat. Alternativfondet, Dyrenes Beskyttelse, Forsøgsdyrenes Værn, Lundbeck og Novo Nordisk besluttede at støtte centeret økonomisk, ligesom der fra Fødevareministeriet blev stillet drifts- og forskningsmidler til rådighed.

I november 2013 mødtes de 7 bestyrelsesmedlemmer for Danmarks 3R-Center for første gang. De er alle førende indenfor forsøgsdyrsområdet og grundstenen blev dermed lagt for et spændende samarbejde.

NB. Alternativfondet og Forsøgsdyrenes Værn samt LEO Pharma er ikke længere bidragsydere til 3R-centeret. Til gengæld har DOSO valgt at støtte centeret fra og med 2017.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.