Danmarks 3R-CenterDanmarks 3R-Center

Belastningsgrader

Alle, som har fået tiladelse til at anvende forsøgsdyr i Danmark, skal hvert år indberette deres forsøgsdyrsbrug til Dyreforsøgstilsynet, så man fra statslig side har overblik over samtlige dyr - på individniveau - som anvendes. Forsøgsdyrsbrugere skal i denne proces bl.a. vurdere det enkelte forsøgsdyrs belastning, som det enkelte forsøgsdyr har oplevet.

Man opdeler belastningen i fire forskellige niveauer

  1. Terminale/Non-recovery: Forsøg, der udelukkende foretages under universel bedøvelse, og hvorefter dyret ikke kommer til bevidsthed igen, indberettes som "non-recovery" (terminale).
  2. Let belastende (til og med)/Mild: Forsøg på dyr, som indebærer, at dyrene sandsynligvis vil opleve kortvarig let belastende smerte, lidelse eller angst, og forsøg uden nogen betydelig svækkelse af dyrenes velvære eller generelle tilstand indberettes som "Mild" (let belastende).
  3. Moderat belastende/Moderate: Forsøg på dyr, som indebærer, at dyrene sandsynligvis vil opleve kortvarig moderat belastende smerte, lidelse eller angst eller langvarig let belastende smerte, lidelse eller angst, og forsøg, der sandsynligvis medfører moderat svækkelse af dyrenes velvære eller generelle tilstand, indberettes som "Moderate" (moderat belastende).
  4. Betydeligt belastende/Severe: Forsøg på dyr, som indebærer, at dyrene sandsynligvis vil opleve betydeligt belastende smerte, lidelse eller angst eller langvarig moderat belastende smerte, lidelse eller angst, og forsøg, der sandsynligvis medfører betydelig svækkelse af dyrenes velvære eller generelle tilstand, indberettes som "Severe" (betydeligt belastende).

    Det kan forekomme, at dyr findes døde i deres bur. I et sådan tilfælde har dyret per definition oplevet en betydelig belastning - med mindre man med sikkerhed ved, hvorfor dyret er dødt og kan påvise, at det kun har oplevet en mindre belastning.

Belastningsgrader fordelt på dyrearter (Danmark 2019)

Belastningsgrader

Non recovery

%

Mild (up to and including)

%

Moderate

%

Severe

%

Total

Mus

5.926

3,53%

83.063

49,53%

76.963

45,89%

1.746

1,04%

167.699

Rotter

3.335

8,83%

16.630

44,02%

17.663

46,76%

149

0,39%

37.777

Marsvin

219

5,60%

3.196

81,68%

498

12,73%

3.913

Hamstere (Syrisk)

6

100%

0

0

0

0

6

Andre gnavere

32

96,97%

1

3,03%

33

Kaniner

39

1,69%

450

19,53%

1.811

78,60%

4

0,17%

2.304

Katte

1

100,00%

1

Hunde

296

78,10%

83

21,90%

0

0

379

Ildere

Andre rovdyr

3.825

99,53%

18

0,47%

3.843

Heste, æsler & krydsninger

21

41,18%

30

58,82%

51

Grise

1.118

12,94%

4.840

56,00%

2.594

30,01%

91

1,05%

8.643

Geder

51

100%

0

0

51

Får

2

11,11%

16

88,89%

18

Kvæg

1.119

94,43%

54

4,56%

12

1,01

1.185

Andre pattedyr

42

100%

0

0

42

Fjerkræ

779

61,39%

490

38,61%

1.269

Andre fugle

431

98,18%

8

1,82%

439

Reptiler

34

64,15%

19

35,85%

53

Rana

452

100,00%

452

Xenopus

390

99,74%

1

0,26%

391

Andre padder

69

95,83%

3

4,17%

72

Zebrafisk

0

0

4.566

98,05%

29

0,62%

62

1,33%

4.657

Andre fisk

569

2,30%

8.697

35,15%

13.422

54,25%

2.054

8,30%

24.42

Total

11.209

128.955

113.738

4.118

258.020

swipe

Belastningsgrader fordelt på dyrearter (Danmark 2018)

Belastningsgrader

Non recovery

%

Mild (up to and including)

%

Moderate

%

Severe

%

Total

Mus

8.963

5,04%

112.121

63,00%

55.007

30,91%

1.880

1,06%

177.971

Rotter

2.951

7,92%

18.554

49,77%

15.396

41,30%

379

1,02%

37.280

Marsvin

229

8,61%

2.340

88,00%

90

3,38%

2.659

Hamstere (Syrisk)

104

35,62%

187

64,04%

1

0,34%

292

Andre gnavere

13

100,00%

13

Kaniner

199

6,39%

436

13,99%

2.477

79,49%

4

0,13%

3.116

Katte

3

100,00%

3

Hunde

244

65,95%

122

32,97%

4

1,08%

370

Ildere

Andre rovdyr

3.249

97,07%

98

2,93%

3.347

Heste, æsler & krydsninger

173

95,58%

8

4,42%

181

Grise

1.658

21,69%

3.075

40,23%

2.805

36,70%

105

1,37%

7.643

Geder

13

100,00%

13

Får

11

14,10%

67

85,90%

78

Kvæg

1.850

92,55%

149

7,45%

1.999

Andre pattedyr

26

89,66%

3

10,34%

29

Fjerkræ

878

38,46%

1.405

61,54%

2.283

Andre fugle

531

94,99%

28

5,01%

559

Reptiler

57

36,77%

98

63,23%

155

Rana

809

100,00%

809

Xenopus

1.350

97,19%

39

2,81%

1.389

Andre padder

94

100,00%

94

Zebrafisk

114

4,26%

2.462

91,97%

20

0,75%

81

3,03%

2.677

Andre fisk

7.147

60,12%

4.299

36,16%

442

3,72%

11.888

Total

14.125

155.583

82.231

2.909

254.848

swipe

Belastningsgrader fordelt på dyrearter (Danmark 2017)

Belastningsgrader

Non recovery

%

Mild (up to and including)

%

Moderate

%

Severe

%

Total

Mus

14.205

8,65%

91.230

55,58%

57.566

35,07%

1.136

0,69%

164.137

Rotter

6.015

15,62%

15.073

39,15%

17.177

44,62%

233

0,61%

38.498

Marsvin

317

10,76%

2.368

80,35%

260

8,82%

2

0,07%

2.947

Hamstere (Syrisk)

3

1,06%

269

95,39%

10

3,55%

282

Andre gnavere

3

100,00%

3

Kaniner

165

6,75%

520

21,29%

1.749

71,59%

9

0,37%

2.443

Katte

Hunde

8

3,74%

152

71.03%

54

25,23%

214

Ildere

4

100%

4

Andre rovdyr

229

22,13%

773

74,69%

33

3,19%

1.035

Heste, æsler & krydsninger

119

100,00%

119

Grise

1.713

29,52%

2.104

36,26%

1.967

33,90%

19

0,33%

5.803

Geder

1

100,00%

1

Får

16

24,24%

40

60,61%

10

15,15%

66

Kvæg

48

1,31%

3.392

92,25%

237

6,45%

3.677

Andre pattedyr

28

100,00%

28

Fjerkræ

172

36,91%

294

63,09%

466

Andre fugle

369

90,44%

39

9,56%

408

Reptiler

139

48,10%

52

17,99%

98

33,91%

289

Rana

4

100,00%

4

Xenopus

60

21,05%

225

78,95%

285

Andre padder

47

100,00%

47

Zebrafisk

1.467

92,44%

120

7,56%

1.587

Andre fisk

245

1,57%

9.577

61,37%

5.584

35,78%

200

1,28%

15.606

Total

22.871

127.013

86.303

1.762

237.949

swipe

Belastningsgrader fordelt på dyrearter (Danmark 2016)

Belastningsgrader

Non recovery

%

Mild (up to and including)

%

Moderate

%

Severe

%

Total

Mus

13.594

8,75%

95.897

61,75%

42.968

27,67%

2.238

1.82%

155.291

Rotter

6.576

14,09%

24.409

52,29%

15.258

32,68%

439

0,94%

46.682

Marsvin

326

10,67%

2.577

84,33%

151

4,94%

2

0,07%

3.056

Hamstere (Syrisk)

20

13,16%

129

84,87%

3

1,97%

152

Andre gnavere

4

100,00%

4

Kaniner

92

3,96%

385

16,56%

1.842

79,23%

6

0,26%

2.325

Katte

18

100%

18

Hunde

18

6,77%

97

36,47%

144

54,14%

7

2,63%

266

Ildere

2

100%

2

Andre rovdyr

210

36,27%

365

63,04%

4

0,69%

579

Heste, æsler & krydsninger

319

100,00%

319

Grise

1.693

21,24%

3.867

48,52%

2.369

29,72%

41

0,51%

7.970

Geder

6

100,00%

6

Får

29

78,38%

8

21,62%

37

Kvæg

15

0,71%

1.985

94,08%

110

5,21%

2.110

Andre pattedyr

9

16,36%

45

81,82%

1

1,82%

55

Fjerkræ

100

5,77%

1.422

82,10%

210

12,12%

1.732

Andre fugle

353

94,64%

20

5,36%

373

Reptiler

204

77,86%

58

22,14%

262

Xenopus

9

16,07%

47

83,93%

56

Andre padder

23

76,67%

7

23,33%

30

Zebrafisk

3.308

100%

3.308

Andre fisk

10

0,02%

31.785

65,41%

15.534

31,97%

1.262

2,60%

48.591

Total

22.662

166.746

79.219

4.597

273.224

swipe

Belastningsgrader fordelt på dyrearter (2015)

Belastningsgrader

Non recovery

Andel

Mild (up to and including)

Andel

Moderate

Andel

Severe

Andel

Total

Mus

13.720

8,81%

91.134

58,53%

49.452

31,76%

1.387

0,89%

155.693

Rotter

5.596

11,51%

22.929

47,15%

19.828

40,77%

279

0,57%

48.632

Marsvin

321

12,15%

2.100

79,46%

222

8,40%

2.643

Hamstere (syrisk)

172

100,00%

172

Andre gnavere

86

100,00%

86

Kaniner

255

15,29%

327

19,60%

1.082

64,87%

4

0,24%

1.668

Katte

59

100

59

Hunde

2

1,15%

161

92,53%

11

6,32%

174

Andre rovdyr

766

86,46%

120

13,54%

886

Heste, æsler og krydsninger

120

100,00%

120

Grise

1.071

10,12%

7.372

69,69%

2.006


18,96%

130

1,23%

10.579

Geder

11

100,00%

11

Får

25

53,19%

22

46,81%

47

Kvæg

105

18,92%

450

81,08%

555

Andre pattedyr

2

5,26%

36

94,74%

38

Høns

1.826

75,86%

523

21,73%

58

2,41%

2.407

Andre fugle

4

0,91%

417

95,21%

16

3,65%

1

0,23&

438

Reptiler

233

87,92%

32

12,08%

265

Rana

Xenopus

64

100,00%

64

Andre padder

2

7,69%

24

92,31%

26

Zebrafisk

2.450

96,84%

80

3,16%

2.530

Andre fisk

50

0,29%

6.904

39,87%

10.135

58,52%

229

1,32%

17.318

Total

21.256

137.077

83.910

2.168

244.411

swipe
Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.

Danmarks 3R-Center

Søg på 3rcenter.dk