Belastningsgrader

Alle, som har fået tiladelse til at anvende forsøgsdyr i Danmark, skal hvert år indberette deres forsøgsdyrsbrug til Dyreforsøgstilsynet, så man fra statslig side har overblik over samtlige dyr - på individniveau - som anvendes. Forsøgsdyrsbrugere skal i denne proces bl.a. vurdere det enkelte forsøgsdyrs belastning, som det enkelte forsøgsdyr har oplevet.

Du kan finde yderligere information om anvendelsen af forsøgsdyr på Dyreforsøgstilsynets hjemmeside.

Man opdeler belastningen i fire forskellige niveauer

  1. Terminale/Non-recovery: Forsøg, der udelukkende foretages under universel bedøvelse, og hvorefter dyret ikke kommer til bevidsthed igen, indberettes som "non-recovery" (terminale).
  2. Let belastende (til og med)/Mild: Forsøg på dyr, som indebærer, at dyrene sandsynligvis vil opleve kortvarig let belastende smerte, lidelse eller angst, og forsøg uden nogen betydelig svækkelse af dyrenes velvære eller generelle tilstand indberettes som "Mild" (let belastende).
  3. Moderat belastende/Moderate: Forsøg på dyr, som indebærer, at dyrene sandsynligvis vil opleve kortvarig moderat belastende smerte, lidelse eller angst eller langvarig let belastende smerte, lidelse eller angst, og forsøg, der sandsynligvis medfører moderat svækkelse af dyrenes velvære eller generelle tilstand, indberettes som "Moderate" (moderat belastende).
  4. Betydeligt belastende/Severe: Forsøg på dyr, som indebærer, at dyrene sandsynligvis vil opleve betydeligt belastende smerte, lidelse eller angst eller langvarig moderat belastende smerte, lidelse eller angst, og forsøg, der sandsynligvis medfører betydelig svækkelse af dyrenes velvære eller generelle tilstand, indberettes som "Severe" (betydeligt belastende).

    Det kan forekomme, at dyr findes døde i deres bur. I et sådan tilfælde har dyret per definition oplevet en betydelig belastning - med mindre man med sikkerhed ved, hvorfor dyret er dødt og kan påvise, at det kun har oplevet en mindre belastning.

Belastningsgrader fordelt på dyrearter (Danmark 2022)

Belastningsgrader

Non recovery

%

Mild (up to and including)

%

Moderate

%

Severe

%

Total

Mus

4.552

3,19%

50.428

47,88%

84.182

37.81%

3.617

1,63%

142.779

Rotter

2.490

10,08%

10.994

44,51%

11.046

44,75%

166

0,67%

24.696

Marsvin

125

8,71%

1.005

70,15%

304

21,19%

1.434

Hamstere (Syrisk)

100

61,35%

63

38,65%

163

Kaniner

4

0,13%

2828

93,39%

191

6,30%

6

0,20%

3029

Hunde

104

43,88%

133

56,12%

237

Andre rovdyr

1

100,00%

1

Heste, æsler & krydsninger

22

53,66%

19

46,34%

41

Grise

1.128

4,76%

15.671

66,20%

6.664

28,15%

235

0,99%

23.698

Geder

21

100%

21

Får

10

20,83%

38

79,17%

48

Kvæg

1241

84,07%

235

15,94%

1476

Halvaber

6

100%

6

Bavianer

5

100%

5

Andre pattedyr

63

53,85%

54

46,15%

117

Høns

351

98,87%

4

1,13%

355

Andre fugle

378

91,98%

33

8,02%

411

Reptiler

31

36,05%

55

63,95%

86

Xenopus

480

100%

480

Andre padder

27

18,12%

122

81,88%

149

Zebrafisk

6.676

86,96%

918

12,77%

21

0,27%

7678

Havaborre

660

100%

660

Laks, ørreder, øringer og stallinger

5935

44,02%

7281

54,01%

267

1,98%

13.483

Andre fisk

1224

78,11%

301

19,23%

42

2,68%

1567

Total

8.310

98.250

111.702

4.358

222.620

swipe

Belastningsgrader fordelt på dyrearter (Danmark 2021)

Belastningsgrader

Non recovery

%

Mild (up to and including)

%

Moderate

%

Severe

%

Total

Mus

3.185

2,31%

66.072

47,88%

65.702

47,61%

3.046

2,21%

138.005

Rotter

1.172

4,59%

11.729

45,90%

12.486

48,87%

165

0,65%

33.349

Marsvin

111

5,58%

1.482

74,43%

397

19,94%

1

0,05%

1.991

Hamstere (Syrisk)

18

7,53%

220

92,05%

1

0,42%

239

Andre gnavere

12

100%

12

Kaniner

84

1,92%

4.200

96,11%

84

1,92%

2

0,05%

4.370

Katte

3

100,00%

3

Hunde

307

48,19%

326

51,18%

4

0,63%

637

Heste, æsler & krydsninger

52

100%

52

Grise

1.237

7,18%

3.863

22,43%

12.101

70,26%

21

0,12%

17.222

Geder

6

75%

2

25%

8

Får

14

34,15%

27

65,85%

41

Kvæg

1624

85,56%

274

14,44%

1.898

Andre pattedyr

6

21,43%

22

78,57%

28

Fjerkræ

1.438

93,74%

96

6,26%

1.534

Andre fugle

467

100,00%

467

Reptiler

91

59,09%

63

40,91%

154

Xenopus

740

100,00%

740

Andre padder

21

15,11%

10

7,19%

105

75,54%

3

2,16%

139

Zebrafisk

8.241

98,10%

145

1,73%

15

0,18%

8.401

Havaborre

2.475

89,61%

93

3,37%

194

7,02%

2.762

Laks, ørreder, øringer og stallinger

2.405

27,44%

6.146

70,14%

212

2,42%

8.763

Andre fisk

836

34,28%

1.603

65,72%

2.439

Total

5810

106.079

99.904

3.664

215.457

swipe

Belastningsgrader fordelt på dyrearter (Danmark 2020)

Belastningsgrader

Non recovery

%

Mild (up to and including)

%

Moderate

%

Severe

%

Total

Mus

4.820

3,08%

80.300

51,24%

68.983

44,02%

2.602

1,66%

156.705

Rotter

2.416

7,24%

17.419

52,23%

13.355

40,05%

159

0,48%

33.349

Marsvin

10

0,44%

2.120

94,26%

119

5,29%

2.249

Hamstere (Syrisk)

108

97,30%

3

2,70%

111

Andre gnavere

Kaniner

50

2,13%

717

30,59%

1.572

67,06%

5

0,21%

2.344

Katte

6

100,00%

6

Hunde

499

84,72%

90

15,28%

589

Ildere

Andre rovdyr

6.074

99,12%

54

0,88%

6.128

Heste, æsler & krydsninger

8

50,00%

8

50,00%

16

Grise

688

7,80%

5.375

60,97%

2.683

30,43%

70

0,79%

8.816

Geder

24

88,89%

3

11,11%

27

Får

47

70,15%

19

28,36%

1

1,49%

67

Kvæg

230

30,96%

501

67,43%

12

1,62%

743

Andre pattedyr

10

27,78%

15

41,67%

11

30,56%

36

Fjerkræ

173

27,86%

448

72,14%

621

Andre fugle

401

100,00%

401

Reptiler

24

100,00%

24

Rana

792

100,00%

792

Xenopus

390

100,00%

390

Andre padder

16

100,00%

16

Zebrafisk

8.458

99,05%

81

0,95%

8.539

Andre fisk

7.031

17,67%

31.812

79,97%

938

2,36%

39.781

Total

7.994

130.227

119.742

3.787

261.750

swipe

Belastningsgrader fordelt på dyrearter (Danmark 2019)

Belastningsgrader

Non recovery

%

Mild (up to and including)

%

Moderate

%

Severe

%

Total

Mus

5.926

3,53%

83.063

49,53%

76.963

45,89%

1.746

1,04%

167.699

Rotter

3.335

8,83%

16.630

44,02%

17.663

46,76%

149

0,39%

37.777

Marsvin

219

5,60%

3.196

81,68%

498

12,73%

3.913

Hamstere (Syrisk)

6

100%

0

0

0

0

6

Andre gnavere

32

96,97%

1

3,03%

33

Kaniner

39

1,69%

450

19,53%

1.811

78,60%

4

0,17%

2.304

Katte

1

100,00%

1

Hunde

296

78,10%

83

21,90%

0

0

379

Ildere

Andre rovdyr

3.825

99,53%

18

0,47%

3.843

Heste, æsler & krydsninger

21

41,18%

30

58,82%

51

Grise

1.118

12,94%

4.840

56,00%

2.594

30,01%

91

1,05%

8.643

Geder

51

100%

0

0

51

Får

2

11,11%

16

88,89%

18

Kvæg

1.119

94,43%

54

4,56%

12

1,01

1.185

Andre pattedyr

42

100%

0

0

42

Fjerkræ

779

61,39%

490

38,61%

1.269

Andre fugle

431

98,18%

8

1,82%

439

Reptiler

34

64,15%

19

35,85%

53

Rana

452

100,00%

452

Xenopus

390

99,74%

1

0,26%

391

Andre padder

69

95,83%

3

4,17%

72

Zebrafisk

0

0

4.566

98,05%

29

0,62%

62

1,33%

4.657

Andre fisk

569

2,30%

8.697

35,15%

13.422

54,25%

2.054

8,30%

24.42

Total

11.209

128.955

113.738

4.118

258.020

swipe

Belastningsgrader fordelt på dyrearter (Danmark 2018)

Belastningsgrader

Non recovery

%

Mild (up to and including)

%

Moderate

%

Severe

%

Total

Mus

8.963

5,04%

112.121

63,00%

55.007

30,91%

1.880

1,06%

177.971

Rotter

2.951

7,92%

18.554

49,77%

15.396

41,30%

379

1,02%

37.280

Marsvin

229

8,61%

2.340

88,00%

90

3,38%

2.659

Hamstere (Syrisk)

104

35,62%

187

64,04%

1

0,34%

292

Andre gnavere

13

100,00%

13

Kaniner

199

6,39%

436

13,99%

2.477

79,49%

4

0,13%

3.116

Katte

3

100,00%

3

Hunde

244

65,95%

122

32,97%

4

1,08%

370

Ildere

Andre rovdyr

3.249

97,07%

98

2,93%

3.347

Heste, æsler & krydsninger

173

95,58%

8

4,42%

181

Grise

1.658

21,69%

3.075

40,23%

2.805

36,70%

105

1,37%

7.643

Geder

13

100,00%

13

Får

11

14,10%

67

85,90%

78

Kvæg

1.850

92,55%

149

7,45%

1.999

Andre pattedyr

26

89,66%

3

10,34%

29

Fjerkræ

878

38,46%

1.405

61,54%

2.283

Andre fugle

531

94,99%

28

5,01%

559

Reptiler

57

36,77%

98

63,23%

155

Rana

809

100,00%

809

Xenopus

1.350

97,19%

39

2,81%

1.389

Andre padder

94

100,00%

94

Zebrafisk

114

4,26%

2.462

91,97%

20

0,75%

81

3,03%

2.677

Andre fisk

7.147

60,12%

4.299

36,16%

442

3,72%

11.888

Total

14.125

155.583

82.231

2.909

254.848

swipe

Belastningsgrader fordelt på dyrearter (Danmark 2017)

Belastningsgrader

Non recovery

%

Mild (up to and including)

%

Moderate

%

Severe

%

Total

Mus

14.205

8,65%

91.230

55,58%

57.566

35,07%

1.136

0,69%

164.137

Rotter

6.015

15,62%

15.073

39,15%

17.177

44,62%

233

0,61%

38.498

Marsvin

317

10,76%

2.368

80,35%

260

8,82%

2

0,07%

2.947

Hamstere (Syrisk)

3

1,06%

269

95,39%

10

3,55%

282

Andre gnavere

3

100,00%

3

Kaniner

165

6,75%

520

21,29%

1.749

71,59%

9

0,37%

2.443

Katte

Hunde

8

3,74%

152

71.03%

54

25,23%

214

Ildere

4

100%

4

Andre rovdyr

229

22,13%

773

74,69%

33

3,19%

1.035

Heste, æsler & krydsninger

119

100,00%

119

Grise

1.713

29,52%

2.104

36,26%

1.967

33,90%

19

0,33%

5.803

Geder

1

100,00%

1

Får

16

24,24%

40

60,61%

10

15,15%

66

Kvæg

48

1,31%

3.392

92,25%

237

6,45%

3.677

Andre pattedyr

28

100,00%

28

Fjerkræ

172

36,91%

294

63,09%

466

Andre fugle

369

90,44%

39

9,56%

408

Reptiler

139

48,10%

52

17,99%

98

33,91%

289

Rana

4

100,00%

4

Xenopus

60

21,05%

225

78,95%

285

Andre padder

47

100,00%

47

Zebrafisk

1.467

92,44%

120

7,56%

1.587

Andre fisk

245

1,57%

9.577

61,37%

5.584

35,78%

200

1,28%

15.606

Total

22.871

127.013

86.303

1.762

237.949

swipe

Belastningsgrader fordelt på dyrearter (Danmark 2016)

Belastningsgrader

Non recovery

%

Mild (up to and including)

%

Moderate

%

Severe

%

Total

Mus

13.594

8,75%

95.897

61,75%

42.968

27,67%

2.238

1.82%

155.291

Rotter

6.576

14,09%

24.409

52,29%

15.258

32,68%

439

0,94%

46.682

Marsvin

326

10,67%

2.577

84,33%

151

4,94%

2

0,07%

3.056

Hamstere (Syrisk)

20

13,16%

129

84,87%

3

1,97%

152

Andre gnavere

4

100,00%

4

Kaniner

92

3,96%

385

16,56%

1.842

79,23%

6

0,26%

2.325

Katte

18

100%

18

Hunde

18

6,77%

97

36,47%

144

54,14%

7

2,63%

266

Ildere

2

100%

2

Andre rovdyr

210

36,27%

365

63,04%

4

0,69%

579

Heste, æsler & krydsninger

319

100,00%

319

Grise

1.693

21,24%

3.867

48,52%

2.369

29,72%

41

0,51%

7.970

Geder

6

100,00%

6

Får

29

78,38%

8

21,62%

37

Kvæg

15

0,71%

1.985

94,08%

110

5,21%

2.110

Andre pattedyr

9

16,36%

45

81,82%

1

1,82%

55

Fjerkræ

100

5,77%

1.422

82,10%

210

12,12%

1.732

Andre fugle

353

94,64%

20

5,36%

373

Reptiler

204

77,86%

58

22,14%

262

Xenopus

9

16,07%

47

83,93%

56

Andre padder

23

76,67%

7

23,33%

30

Zebrafisk

3.308

100%

3.308

Andre fisk

10

0,02%

31.785

65,41%

15.534

31,97%

1.262

2,60%

48.591

Total

22.662

166.746

79.219

4.597

273.224

swipe

Belastningsgrader fordelt på dyrearter (2015)

Belastningsgrader

Non recovery

Andel

Mild (up to and including)

Andel

Moderate

Andel

Severe

Andel

Total

Mus

13.720

8,81%

91.134

58,53%

49.452

31,76%

1.387

0,89%

155.693

Rotter

5.596

11,51%

22.929

47,15%

19.828

40,77%

279

0,57%

48.632

Marsvin

321

12,15%

2.100

79,46%

222

8,40%

2.643

Hamstere (syrisk)

172

100,00%

172

Andre gnavere

86

100,00%

86

Kaniner

255

15,29%

327

19,60%

1.082

64,87%

4

0,24%

1.668

Katte

59

100

59

Hunde

2

1,15%

161

92,53%

11

6,32%

174

Andre rovdyr

766

86,46%

120

13,54%

886

Heste, æsler og krydsninger

120

100,00%

120

Grise

1.071

10,12%

7.372

69,69%

2.006


18,96%

130

1,23%

10.579

Geder

11

100,00%

11

Får

25

53,19%

22

46,81%

47

Kvæg

105

18,92%

450

81,08%

555

Andre pattedyr

2

5,26%

36

94,74%

38

Høns

1.826

75,86%

523

21,73%

58

2,41%

2.407

Andre fugle

4

0,91%

417

95,21%

16

3,65%

1

0,23&

438

Reptiler

233

87,92%

32

12,08%

265

Rana

Xenopus

64

100,00%

64

Andre padder

2

7,69%

24

92,31%

26

Zebrafisk

2.450

96,84%

80

3,16%

2.530

Andre fisk

50

0,29%

6.904

39,87%

10.135

58,52%

229

1,32%

17.318

Total

21.256

137.077

83.910

2.168

244.411

swipe
Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.