3R (Replacement, Reduction og Refinement)

William Russell (zoolog) og Rex Burch (mikrobiolog) står bag konceptet om de 3 R’er; Reduction, Replacement og Refinement, som de beskrev i det videnskabelige studie ” The Principles of Humane Experimental Technique” i 1959.

Det var den stigende anvendelse af forsøgsdyr inden for forskning, der nødvendiggjorde fokus på dyrenes velfærd og den etiske problematik i at skulle tilføre dem smerte og tilhørende stress. Ønsket om at forskningsverdenen samlet kunne følge visse retningslinjer for at reducere antallet af forsøgsdyr og mindske dyrenes lidelser blev til Russell og Burch’s 3R-koncept - Replacement, Reduction og Refinement.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.