Vejledninger til implementering af EU-direktiv 2010/63/EU

EU-kommissionen har i samarbejde med medlemslandene udarbejdet en række vejledninger, der går mere i dybden med specifikke områder i EU-direktivet om forsøgsdyr.

Efter at medlemslandene i fælleskab har besluttet, at der var et behov for yderligere uddybning af et område, har der været nedsat en arbejdsgrupper til at analysere og beskrive emnerne. I disse arbejdsgrupper var der repræsentanter fra både medlemslandene, universiteter, industrien og dyrevelfærdsorganisationer, ligesom uafhængige fageksperter har deltaget.
Alle vejledningerne giver forslag og inspiration til, hvordan enkelte artikler i direktiver kan fortolkes og administreres. Derfor er vejledningerne også i første omgang rettet mod myndighederne i medlemslandene, men i nogle tilfælde kan både de enkelte forskere, forsøgsdyrsbrugere, dyrlæger og deres dyrevelfærdsorganer finde brugbar information.

Som det fremgår af alle vejledningerne er de netop vejledninger og derfor ikke juridisk gældende. Det er altid myndighederne i de enkelte EU-medlemslande, der udarbejder, fortolker og administrerer de lokale forsøgsdyrsregler, og disse vejledninger kan således ikke pålægge et medlemsland at administrere direktivet på en særlig måde.

I Danmark er det Dyreforsøgstilsynet der administrerer forsøgsdyrslovgivningen og man kan altid henvende hertil, hvis man har specifikke spørgsmål.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.