3R Internationalt

Helt fra begyndelsen af forhandlingerne om etableringen af Danmarks 3R-Center var der enighed mellem Fødevareministeren, medicinalbranchen og dyrevelfærdsorganisationerne om, at centeret skulle have en klar international profil.

Danmark er et lille land med begrænsede ressourcer, hvorfor vi, i det omfang det er muligt, skal samarbejde med udenlandske 3R-centre. Det kan sikre, at vi får adgang til mere viden end ellers, hvilken kan videreformidlers til danske forskere og forsøgsdyrsstalde, ligesom vi i højere grad kan sprede den viden, som Danmarks 3R-Center selv genererer til udenlandske 3R-organisationer.

Siden centerets oprettelse har vi derfor haft fokus på at etablere kontakter til søsterorganisationer i udlandet. Sekretariatet for Danmarks 3R-Center har besøgt flere af disse organisationer, hvor samarbejdsmuligheder på tværs af grænser er blevet diskuteret.

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Danmarks 3R-Centers nyhedsbrev.

Virtuelt verdenskort med 3R-centre og organisationer

Norecopa har udviklet et virtuelt kort med - stort set - samtlige 3R-centre og organisationer, hvor du også kan læse om alle disse..